KCE zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych

KCE zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych

Już dziś Krajowe Centrum Europass zaprasza do udziału w IV edycji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, który odbędzie się 14-18października w Helsinkach!

Z racji zbliżającego się wydarzenia komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Pani Marianne Thyssen wystosowała krótkie przemówienie, którego treść prezentujemy poniżej.

Drodzy przyjaciele programów kształcenia i szkolenia zawodowego! Z prawdziwą przyjemnością zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych  – European Vocational Skills Week – który odbędzie się 14–18 października w Helsinkach. W tym roku hasłem przewodnim jest „VET dla wszystkich – umiejętności na całe życie”. Chciałabym, aby kształcenie i szkolenie zawodowe stało się ważnym, pierwszym wyborem edukacyjnym zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. Szczerze wierzę, że jest to jeden z elementów budujących poczucie spełnienia zawodowego oraz życiowego. Współpracując z pracodawcami, związkami zawodowymi oraz placówkami edukacyjnymi w całej Unii Europejskiej, dążymy do tego, by program kształcenia i szkolenia zawodowego odpowiadał potrzebom firm, a także ambicjom każdej osoby uczącej się. Dzięki Europejskiemu Tygodniowi Umiejętności Zawodowych nasze przesłanie wybrzmi w całej Europie. Trzy lata temu zapoczątkowaliśmy tę ambitną inicjatywę i przez cały czas ją doskonalimy. Z każdym rokiem dociera ona i angażuje nowych odbiorców. Chcę, abyście i Wy stali się częścią tego wydarzenia. Spotkajmy się w październiku, aby wspólnie wziąć udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych w Helsinkach!

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu podniesienie świadomości na temat szerokiego zakresu możliwości dostępnych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zachęcenie większej liczby osób do udziału i zdobycia wiedzy na temat tego, co UE ma do zaoferowania. Pomóc w tym mają organizowane na terenie całej Europy przedsięwzięcia o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólno­krajowym. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych stanowi okazję do zaangażowania się w sprawy społeczne na dużą skalę a tym samym podniesienia prestiżu kształcenia i szkolenia zawodowego wśród własnej społeczności oraz w całej Europie. To także szansa dla kluczowych zainteresowanych podmiotów z podobnymi celami do nawiązania współpracy i skorzystania ze swoich doświadczeń. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności szkoły, placówki, instytucje kształcenia zawodowego, organizacje zrzeszające pracodawców i pozostałych interesariuszy do aktywnego włączenia się w inicjatywę.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!