Wrzesień miesiącem szkoleń nt. Inicjatywy Europass

Wrzesień miesiącem szkoleń nt. Inicjatywy Europass

Początek nowego roku szkolnego oznacza zawsze ożywienie działań w sektorze edukacyjnym. W przypadku Krajowego Centrum Europass jest to równoznaczne ze wzmożeniem działań szkoleniowych skierowanych do beneficjentów korzystających z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

W bieżącym roku szkolenia odbywają się w ramach poszczególnych sektorów i akcji nowego Programu Erasmus+, dla którego Fundacja pełni rolę Narodowej Agencji. Na podstawie dokumentów programowych Krajowe Centrum Europass wspiera realizację Programu Erasmus+. Dzięki temu mamy tytuł, aby uczestniczyć w spotkaniach i aktywnie szkolić beneficjentów, których projekty zostały zaakceptowane do realizacji w 2014 roku. Celem jest poszerzenie świadomości uczestników projektów poprzez dostarczenie informacji na temat zastosowania dokumentów Europass, w szczególności Europass – Mobilność.

We wrześniu pracownicy Krajowego Centrum prowadzą szkolenia w większości sektorów, zarówno dla zatwierdzonych uczestników akcji pierwszej – mobilność kadry (KA1), jak i drugiej – czyli partnerstw strategicznych (KA2). Konkretnie w dniach 8 i 12 września odbyły się spotkania dla beneficjentów sektora Edukacji Dorosłych (dawniej Grundtvig), 18 września spotkanie dla Beneficjentów sektora Kształcenia i Szkoleń Zawodowych (dawniej Leonardo da Vinci), natomiast na 22 i 29 września przewidziane są spotkania dla Beneficjentów sektora Edukacji Szkolnej (dawniej Comenius). Ponadto dokumenty Europass zostały zaprezentowane na szkoleniu konsultantów krajowych punktów kontaktowych Programu Erasmus+, a także podczas konferencji „Platforma flexicurity nowoczesnym narzędziem dla edukacji i rynku pracy”, przeznaczonej dla organizacji rzemiosła. Osobnym wydarzeniem będą warsztaty dla nauczycieli organizowane w ramach Europejskiego Dnia Języków przygotowujące nauczycieli czterech języków obcych (angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego) do prowadzenia lekcji językowych na temat Europass. Mamy nadzieję, że nasza wytężona praca przełoży się na wzrost wiedzy o dokumentach oraz stały wzrost liczby ich użytkowników.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!