Weź udział w konsultacjach obywatelskich dotyczących przyszłości Unii Europejskiej

Weź udział w konsultacjach obywatelskich dotyczących przyszłości Unii Europejskiej

Konsultacje obywatelskie to jedna z licznych form dialogu Unii Europejskiej z mieszkańcami Państw Członkowskich na temat stanowionego prawa. Tym razem Krajowe Centrum Europass zaprasza wszystkich, którym bliska jest idea zjednoczonej Europy, do konsultacji on-line w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Dążeniem przywódców UE jest dostosowanie realizowanej polityki do oczekiwań i nadziei wszystkich jej obywateli.

Za pośrednictwem niniejszej ankiety masz szansę aktywnie pomóc w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej. Co więcej, wyniki konsultacji zostaną zaprezentowane przywódcom państw członkowskich podczas szczytu UE w Sybinie (Rumunia) w dniu 9 maja 2019 roku, zaledwie dwa tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wynikające z nich wnioski wpłyną na decyzje związane z kierunkiem rozwoju Europy.

Zachęcamy również do lektury białej księgi w sprawie przyszłości Europy, a także udziału w dialogach obywatelskich organizowanych przez Komisję Europejską lub innych debatach organizowanych w kraju.
Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej: kliknij tutaj.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!