Warsztaty “Zastosowanie systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej w sektorze VET” za nami

Warsztaty “Zastosowanie systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej w sektorze VET” za nami

Czy zastosowanie założeń ECVET w projekcie podnosi jakość mobilności? W jaki sposób sformułować efekty uczenia się dla czterotygodniowej mobilności uczniów w branży turystyczno-gastronomicznej? Co kryje się pod pojęciem EMOL?  Jakie zmiany czekają nas w systemie wydawania dokumentów Europass Mobilność? 

Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy warsztatów zorganizowanych przez Zespół Ekspertów ECVET i Krajowe Centrum Europass.

25 kwietnia 2019 r. w hotelu Mercure odbyły się warsztaty dotyczące zastosowania systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. W szkoleniu uczestniczyło 14 osób, w tym koordynatorzy projektów mobilności, nauczyciele przedmiotów zawodowych, a także dyrektorzy szkół i centrów kształcenia z całej Polski. Warsztaty prowadzone przez ekspertów Agatę Poczmańską i Wojciecha Stęchłego przybliżyły uczestnikom cele i zasady systemu ECVET unaoczniły, w jaki sposób poprawnie definiować efekty i jednostki uczenia się oraz opracować kryteria ich weryfikacji. W trakcie szkolenia nie zabrakło również miejsca na prezentację dobrych praktyk. Swoim doświadczeniem w realizacji projektów mobilności z wykorzystaniem systemu ECVET podzieliła się Pani Anna Jankowska, nauczycielka z Zespołu Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli.

Ostatnim z punktów warsztatów było wystąpienie Agnieszki Dąbrowskiej-Cholewińskiej i Piotra Głuśca pracowników Krajowego Centrum Europass, którzy przedstawili możliwości dokumentowania umiejętności i kompetencji (efektów uczenia się) zdobytych w trakcie stażu zagranicą z wykorzystaniem dokumentu Europass Mobilność oraz zaprezentowali założenia nowego systemu wydawania dokumentów Europass Mobilność EMOL, którego wdrożenie zaplanowano we wrześniu 2019 roku. Dotychczasowy proces przygotowania dokumentu wiązał się pewnymi niedogodnościami. Dodatkowo podwojenie liczby Europassów w roku 2018 w stosunku do lat ubiegłych spowodowało wydłużenie procesu zwrotu potwierdzonych dokumentów uczestnikom mobilności. Dzięki wdrożeniu nowego systemu EMOL opracowanie i potwierdzenie w formie zdalnej dokumentu EM będzie mniej pracochłonne, a jego otrzymanie łatwiejsze i szybsze.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na stronie Zespołu Ekspertów ECVET Polska

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!