Warsztaty „Mobilność, partnerstwa, innowacje …” we współpracy z RODN “WOM” w Katowicach już za nami

Warsztaty „Mobilność, partnerstwa, innowacje …” we współpracy z RODN “WOM” w Katowicach już za nami

W jaki sposób FRSE wspiera kadrę dydaktyczną szkół i placówek oświatowych oraz uczniów w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych? Dlaczego i w ramach jakich form warto doskonalić się za granicą? Jakie dokumenty składają się na portfolio Europass i jaka jest jego rola w podnoszeniu jakości form doskonalenia zawodowego? 

Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy szkolenia zorganizowanego przez RODN „WOM” w Katowicach oraz FRSE w Warszawie – Krajowe Centrum Europass. Warsztaty były jednocześnie inauguracją współpracy i promocji działań FRSE z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli w Polsce.

15 maja 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbyły się warsztaty pt. „Mobilność, partnerstwa, innowacje – w jaki sposób FRSE wspiera kadrę dydaktyczną szkół i placówek oświatowych oraz uczniów w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych”. W szkoleniu uczestniczyli szkolni doradcy zawodowi, nauczyciele kształcenia zawodowego i ogólnego z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z Katowic i okolic.

Warsztaty poprowadzone przez pracowników Krajowego Centrum Europass Agnieszkę Dąbrowską-Cholewińską i Piotra Głuśca przybliżyły uczestnikom wiedzę w zakresie planowania mobilności zagranicznych i staży oraz partnerstw strategicznych w ramach programu Erasmus+. Tematem przewodnim było szkolnictwo zawodowe, ale z uwagi na różnorodność grupy docelowej przekaz poszerzono o kwestie dotyczące edukacji szkolnej oraz planowania i realizacji projektów w ramach programu POWER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów. Ponadto pracownicy KCE  zachęcali uczestników do lektury publikacji Portfolio Europass, Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilnościowych, Rola opiekuna praktyk zagranicznych w projektach mobilności edukacyjnej w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych, Projekt Papiery do Kariery oraz udzielali wskazówek w zakresie wypełniania dokumentów Europass CV, Paszport językowy i Europass Mobilność.

Uczestnicy szkolenia wykazali duże zainteresowanie prezentowanymi treściami, zadawali pytania celem wyjaśnienia nurtujących ich problemów, a także dzielili się własną wiedzą i doświadczeniami z realizowanych w tym zakresie przedsięwzięć. W grupie uczestników nie zabrakło również osób nowych, tzw. newcomers, dla których projekty programu Erasmus + oraz portfolio dokumentów Europass będą stanowiły wyzwanie w najbliższych latach.

Zapraszamy wszystkie instytucje doskonalące nauczycieli do współpracy w zakresie współorganizacji podobnych szkoleń. Szkolenia są formami bezpłatnymi, co więcej nauczyciele otrzymują od Fundacji materiały promocyjne, publikacje, ulotki, informatory i poradniki dotyczące prezentowanych w trakcie warsztatów treści. Już w najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania m. in. w Ustroniu, Gdańsku, Zielonej Górze, Białymstoku i Suwałkach.

Serdecznie zapraszamy.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!