Warsztaty „EUROPASS – większe szanse na rynku pracy”, 28.04.2009, Koszalin

Warsztaty „EUROPASS – większe szanse na rynku pracy”, 28.04.2009, Koszalin

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie organizuje warsztaty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z regionu powiatu koszalińskiego, mające na celu promocję wykorzystania dokumentów Europass na lekcjach przedsiębiorczości, językowych i godzinach wychowawczych.
Przedstawiciele Krajowego Centrum Europass omówią zasady funkcjonowania dokumentów wchodzących w skład Europass, korzyści wynikające z ich posiadania, a także rolę dokumentów Europass w zwiększaniu przejrzystości kwalifikacji oraz promowaniu mobilności edukacyjnej i zawodowej.
Zostanie także pokazany i omówiony sposób wypełniania poszczególnych dokumentów.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!