Walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego – podziel się swoją opinią

Walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego – podziel się swoją opinią

Zapraszamy do udziału w publicznych konsultacjach dotyczących oceny Zalecenia Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Zalecenie miało na celu dać osobom indywidualnym możliwość wykazania, czego nauczyły się poza systemem formalnego kształcenia i szkolenia, a także szansę wykorzystania nabytej wiedzy na potrzeby kariery zawodowej. Z tego względu Rada UE zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o wypełnienie kwestionariusza i udzielenie swojej opinii. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w dokumencie roboczym służb Komisji dotyczącym oceny zalecenia, zaplanowanym na początek 2020 r., co z kolei wpłynie na dalszą politykę Unii dotyczącą walidacji umiejętności.

Kwestionariusz zawiera zarówno pytania skierowane do wszystkich zainteresowanych, jak również do osób, które już skorzystały z możliwości walidacji swoich umiejętności. Ponadto w kwestionariuszu znajdują się pytania przeznaczone dla przedstawicieli instytucji edukacyjnych, władz publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji. Dodatkowo istnieje możliwość złożenia pisemnego stanowiska przez organizacje (szczegóły w kwestionariuszu).

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza dostępnego na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Evaluation_of_Validation. Ankieta będzie czynna do 30 października 2019 r.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!