VI Wiosenna Akademia Zawodowców „Kompetentni na rynku pracy” w Ustroniu już za nami

VI Wiosenna Akademia Zawodowców „Kompetentni na rynku pracy” w Ustroniu już za nami

Jakie zmiany czekają nas w szkolnictwie zawodowym? Czym charakteryzuje się współczesny rynek pracy i jakie szanse na znalezienie dobrej posady ma dzisiejszy absolwent szkoły średniej i wyższej? Jakie narzędzia mogą wykorzystywać doradcy zawodowi w pracy z uczniami? Na ile dokumenty portfolio Europass mogą zostać wykorzystane w planowaniu przyszłej kariery zawodowej? 

Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy VI Wiosennej Akademii Zawodowców „Kompetentni na rynku pracy”  zorganizowanej przez RODN „WOM” w Katowicach.

Spotkanie odbyło się w dniach 6-7 czerwca 2019 r. w hotelu Jaskółka w Ustroniu. W szkoleniu uczestniczyli szkolni doradcy zawodowi oraz dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego z województwa śląskiego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan dr Jerzy Grad dyrektor RODN „WOM” w Katowicach. Następnie dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Katowicach – Pani Teresa Horst zaprezentowała zmiany, jakie czekają szkolnictwo zawodowe w najbliższym czasie. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja przedstawiciela Urzędu Pracy w Katowicach Pana Rafała Rojka poświęcona analizie współczesnego rynku pracy i sposobom poszukiwania zatrudnienia. W trakcie konferencji nie zabrakło również promocji praktycznych narzędzi możliwych do wykorzystania w pracy szkolnego doradcy zawodowego. Pani Aleksandra Goc – certyfikowana trenerka FRIS zaprezentowała nowe narzędzie diagnostyczno-rozwojowe w pracy z uczniami “FRIS” – pozwalające w prosty sposób określić i opisać naturalne sposoby myślenia oraz działania, a tym samym podpowiedzieć, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje w pracy, relacjach społecznych czy rozwoju osobistym. Z kolei pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Pani Monika Łyżwińska i Pan Rafał Rojek zaproponowali uczestnikom udział w warsztacie poświęconym wykorzystaniu barometru zawodów oraz innych źródeł nt. rynku pracy w procesie doradztwa zawodowego. W programie konferencji, obok wyżej wymienionych prelegentów pojawiła się również przedstawicielka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Krajowego Centrum Europass Pani Agnieszka Dąbrowska-Cholewińska, która przedstawiła narzędzie – Projekt Papiery do Kariery oraz związane z nim portfolio dokumentów Europass. W trakcie warsztatu doradcy zawodowi wzięli udział w ćwiczeniu praktycznym zatytułowanym „Rzeka dyplomów”, którego celem była identyfikacja osobistych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji, jakie jest w stanie nabyć uczący się uczestnicząc w formach i działaniach edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej. Ostatnim punktem konferencji był wykład pt. „Zintegrowany System Kwalifikacji – pomostem między edukacją a rynkiem pracy” zaprezentowany przez doradcę regionalnego IBE Panią Aleksandrę Wojciechowską.

Drugi dzień konferencji pawie w całości poświęcony był wizycie w Zespole Szkół Technicznych w Ustroniu. W ramach modułu „Czego i jak uczą w szkołach zawodowych – przykłady dobrych praktyk” nauczyciele placówki podzielili się swoimi doświadczeniami pracy z uczniami szkoły branżowej i technikum oraz zaprezentowali wyposażenie szkoły, w tym nowoczesne pracownie komputerowe i multimedialne oraz warsztat szkolny, na terenie którego uczniowie odbywają zajęcia praktyczne z zakresu m.in. obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie i frezarek CNC, ślusarstwa ręcznego, obsługi frezarek i tokarek tradycyjnych oraz szlifierek. Zwieńczeniem wizyty było zwiedzanie zabytkowej kuźni, która jeszcze do roku 2012 była prężnie funkcjonującym zakładem. Zespół Szkół Technicznych jest również placówką, która może pochwalić się realizacją międzynarodowego projektu zagranicznych praktyk zawodowych pt. “Europejska praktyka – kluczem do zatrudnienia”, w ramach którego uczniowie szkoły uczestniczyli w 4 – tygodniowym stażu w Dreźnie. Każdy uczestnik po zakończonej praktyce otrzymał certyfikat potwierdzający odbycie praktyki oraz dokument Europass Mobilność.

Nad całością przebiegu konferencji czuwała Pani Anna Czarlińska-Wężyk – kierownik Pracowni Edukacji Zawodowej i Międzykulturowej RODN „WOM” w Katowicach.

Uczestnicy konferencji wykazali duże zainteresowanie prezentowanymi treściami, zadawali pytania celem wyjaśnienia nurtujących ich problemów, a także dzielili się własną wiedzą i doświadczeniami.

Zapraszamy wszystkie instytucje doskonalące nauczycieli do współpracy z FRSE Krajowym Centrum Europass w zakresie współorganizacji szkoleń. Szkolenia są formami bezpłatnymi, co więcej nauczyciele otrzymują od Fundacji materiały promocyjne, publikacje, ulotki, informatory i poradniki dotyczące prezentowanych w trakcie warsztatów treści. Już w najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania m. in. w Gorzowie Wielkopolskim (5.09.2019), Gdańsku (30.09.2019), Skierniewicach (21, 24.10.2019, 19.11.2019), Zielonej Górze, Białymstoku i Suwałkach (październik-listopad 2019).

Dostęp do prezentacji multimedialnej poświęconej dokumentom portfolio Europass znajduje się tutaj: Ustroń_2019_6_6_7_Portfolio_Europass

Wizyta w Zespole Szkół Technicznych w Ustroniu – Warsztat szkolny i zabytkowa kuźnia

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!