Zapraszamy do rejestracji wydarzeń w ramach VET WEEK 2018

Zapraszamy do rejestracji wydarzeń w ramach VET WEEK 2018

Rejestracja wydarzeń/aktywności o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym z obszaru kształcenia i szkoleń zawodowych  jest już otwarta! Tego typu wydarzenie powinno odbyć się między wrześniem a grudniem bieżącego roku. Rejestrację i więcej informacji znaleźć można na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek2018

Kulminacja Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych będzie mieć miejsce w dniach 5-9 listopada br. pod hasłem „Odkryj swój talent”. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie.

W organizację wydarzeń związanych z Europejskim Tygodniem Umiejętności Zawodowych mogą włączyć się wszyscy zainteresowani: nauczyciele, rodzice, przedsiębiorstwa, organizacje biznesowe, partnerzy społeczni, doradcy zawodowi oraz decydenci.

Więcej informacji o Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych na stronie Komisji Europejskiej.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!