VET EXCELLENCE AWARDS!

VET EXCELLENCE AWARDS!

Pomimo okresu wakacyjnego zachęcamy do udziału w konkursach organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. W szczególności:
  • Teachers and trainers award – czas na zgłoszenia upływa 20 sierpnia 2018 r.
Nagroda przyznana zostanie nauczycielowi lub trenerowi z obszaru Kształcenia i szkoleń zawodowych (VET), który odniósł sukces przyczyniając się do rozwoju nauczania/szkolenia młodzieży lub dorosłych w obszarze VET. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018TeachersTrainersAward
  • Training at work – czas na zgłoszenia upływa 20 sierpnia 2018 r.
Celem nagrody jest pokazanie dobrych praktyk w zakresie zawodowego uczenia się przez całe życie w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, odbywających się w Europie oraz inspirowanie nowych praktyk i polityk. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EVSW_Award_2018_Training_at_Work
  • Innovative VET providers award – czas na zgłoszenia upływa 20 sierpnia 2018 r.
Nagroda zostanie przyznana organizatorowi/placówce z obszaru Kształcenia i szkoleń zawodowych (VET), która poprzez innowacyjne działania i praktyki przyczyniła się doskonałości w dziedzinie VET. Europejski dostawca VET musi zaprezentować innowacyjne rozwiązania i zainspirować innych, tak żeby również doskonalili się w obszarze VET, czyniąc uczących się, szkolących, firmy i społeczeństwo wygranymi w tym procesie. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018_Innovative_VETprovider
  • European Alliance for apprenticeship award – czas na zgłoszenia upływa 17 sierpnia 2018 r.
Te nagrody dla firm i praktykantów mają na celu wyróżnienie doskonałego wkładu w podaż, jakość, wizerunek i mobilność praktyk realizowanych w ramach „Europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego”. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9149&furtherNews=yes&furtherNews=yes

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!