ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH NA SZKOLENIE Z INICJATYWY EUROPASS

ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH NA SZKOLENIE Z INICJATYWY EUROPASS

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Krajowe Centrum Europass (FRSE) zapraszają na szkolenie na temat Inicjatywy Komisji Europejskiej – Europass, które odbędzie się 27.11.2015 r. od godz. 9:00, w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29 (sala 210).

Szkolenie skierowane jest dla nauczycieli języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z dokumentami Europass sporządzanymi w różnych językach obcych (Europass CV, Paszport Językowy, suplementy do dyplomów, Europass-Mobilność), których struktura pozwala na uporządkowaną prezentację własnej wiedzy i umiejętności, co ułatwia skuteczne poszukiwanie pracy w Polsce i poza jej granicami.

Pierwsza część szkolenia jest przeznaczona dla wszystkich nauczycieli i obejmie ogólną prezentację Portfolio Europass, a podczas drugiej, warsztatowej części, nauczyciele będą pracować w grupach językowych. W czasie przerwy obiadowej dla uczestników przewidziany jest poczęstunek. Wszyscy uczestnicy otrzymają również potwierdzenie uczestnictwa. Szkolenie jest bezpłatne, liczba miejsc dla każdej grupy językowej ograniczona jest do 20 osób. Koszt dojazdu pokrywa strona delegująca.

Osoby zainteresowane konferencją proszę o zarejestrowanie się poprzez FORMULARZ ONLINE  lub zgłoszenie swojego uczestnictwa do Anny Koludo na adres mailowy koludo@wckp.lodz.pl w terminie do 24.11.2015r. W zgłoszeniu proszę podać wybrany język warsztatów.

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!