Szkolenie dla Asystentów EURES Powiatowych Urzędów Pracy, Łódź, 24-25 maja 2010

Szkolenie dla Asystentów EURES Powiatowych Urzędów Pracy, Łódź, 24-25 maja 2010

Wydział Międzynarodowego Pośrednictwa Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi organizuje szkolenie dla Asystentów Powiatowych EURES.

Planowane szkolenie ma na celu uaktualnienie informacji na temat usług sieci EURES, europejskiego rynku pracy, jak również dostarczenie wiedzy na temat Europass.

Wystąpienie przedstawiciela Krajowego Centrum Europasss, który zapozna uczestników z Inicjatywą Europass, jest zaplanowane na drugi dzień szkolenia.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!