Relacja ze szkolenia dla nauczycieli języków obcych

Relacja ze szkolenia dla nauczycieli języków obcych

7 listopada 2014 r. w Gliwicach w siedzibie Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej odbyły się warsztaty na temat Inicjatywy Komisji Europejskiej – Europass zorganizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Polskim Stowarzyszeniem – Europa Języków i Kultur. Adresatami warsztatów byli nauczyciele różnych języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego oraz studenci kierunków nauczycielskich.

Pierwsza część szkolenia była adresowana do wszystkich nauczycieli i obejmowała ogólną prezentację dokumentów Europass sporządzonych w różnych językach obcych takich jak Europass CV, Paszport Językowy, suplementy do dyplomów, Europass-Mobilność. Ich struktura pozwala na uporządkowaną prezentację własnej wiedzy i umiejętności, co ułatwia skuteczne poszukiwanie pracy w Polsce i poza jej granicami.

Podczas drugiej, warsztatowej części szkolenia, nauczyciele mogli pracować w grupach językowych i zapoznać się ze scenariuszami zajęć przygotowanymi przez specjalistów – metodyków związanymi z nauczaniem języków obcych na różnych poziomach edukacyjnych. Prowadzący, na podstawie przygotowanych przez siebie scenariuszy, przedstawili na konkretnych przykładach, jak w praktyczny sposób wdrożyć Europass CV i Europass – Paszport Językowy na lekcjach języków obcych. Materiały dydaktyczne, dostosowane tematyką do poziomu uczniów i studentów od początkujących, na poziomie A1-A2, do zaawansowanych B1-B2 (według Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego) pokazują możliwości wdrożenia Europassu na zajęciach języków obcych. Życiorysy znanych postaci, video-clipy współczesnych piosenkarzy, tematyka związana z zawodami, rynkiem pracy, zagadnieniami interesującymi młodzież mogą stanowić punkt wyjścia, by zachęcić młodzież do tworzenia własnych, użytecznych w przyszłości dokumentów. Stosując aktywizujące metody pracy: burzę mózgów, mapy myśli, technikę kuli śnieżnej czy schemat Laswella nauczyciele zapoznali się ze strukturą Europass CV i poszczególnych dokumentów Europass, a także z zaletami nowej strony internetowej. Dodatkowo przedstawione zostało narzędzie Portal – Thesaurus DISCO http://disco-tools.eu/disco2_portal/terms.php – ułatwiający tworzenie dokumentów w różnych językach obcych, a także gwarantujący adekwatne i kompleksowe tłumaczenie specjalistycznych pojęć. Dzięki szkoleniu nauczyciele mogli poznać nowe narzędzia, wymienić się doświadczeniami oraz wzbogacić swój warsztat pracy.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!