Spotkania szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, akcja 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych ju za nami

Spotkania szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, akcja 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych ju za nami

W jaki sposób rozliczyć i upowszechnić rezultaty projektu mobilności kadry sektora Edukacji dorosłych oraz opracować raport końcowy? Jak prawidłowo wypełnić dokument Europass Mobilność, który potwierdzi zdobyte podczas szkoleń zagranicznych umiejętności i kompetencje zawodowe, językowe, społeczne i organizacyjne?

Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy Spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla beneficjentów programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, akcja 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych – z konkursów 2017, 2018 i 2019 r. zorganizowanych przez FRSE w Warszawie.

14 czerwca 2019 r. w siedzibie FRSE w Warszawie oraz 28 czerwca 2019 w Hotelu Mercure w Warszawie odbyły się Spotkania szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów programu Erasmus+ Edukacja dorosłych – mobilność kadry, w których udział wzięło odpowiednio 30 beneficjentów projektów konkursów 2017 i 2018 oraz 54 beneficjentów projektów konkursu 2019. Szkolenia poprowadzili pracownicy zespołu Edukacji Dorosłych: Alina Respondek – koordynator Zespołu, Karolina Milczarek, Michał Chodniewicz i Tomasz Wałkuski. W programie szkoleń, obok podstawowych informacji dotyczących realizacji projektów i raportowania pod kątem formalnym i jakościowym, narzędzia Mobility Tool+ i procedur składania raportu końcowego  czy kwestii związanych z rozliczeniem finansowym przedsięwzięcia zaprezentowano informacje dotyczące ewaluacji i upowszechniania rezultatów projektu. Natomiast po przerwie uczestnicy wzięli udział w prelekcji: Jak wspierać osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych? Wyniki badania FRSE w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” zaprezentowanej przez pracowników Zespołu Analityczno-Badawczego: Agnieszkę Białek i Jadwigę Fila oraz wykładzie Nowości na platformie EPALE – co się może przydać? przedstawionym przez Karolinę Milczarek z Zespołu Edukacji Dorosłych. W programie seminariów, obok wyżej wymienionych prelegentów pojawiła się również przedstawicielka Krajowego Centrum Europass – Agnieszka Dąbrowska-Cholewińska, która w trakcie 20 minutowego wystąpienia przedstawiła przykłady dobrych praktyk w opracowaniu dokumentów Europass Mobilność potwierdzających udział kadry osób dorosłych w doskonaleniu zawodowym za granicą. Podsumowaniem obu spotkań była sesja pytań i odpowiedzi.

Dziękujemy za udział.

Dostęp do prezentacji multimedialnej poświęconej dokumentom Europass Mobilność znajduje się poniżej:

Europass Mobilność kadry edukacyjnej AE 14_06_2019

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!