Spotkanie informacyjno-warsztatowe „EUROPASS – większe szanse na rynku pracy”, 16 września 2009, Płock

Spotkanie informacyjno-warsztatowe „EUROPASS – większe szanse na rynku pracy”, 16 września 2009, Płock

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Płocku organizuje w dniu 16-09-2009 dwa spotkania informacyjno-warsztatowe skierowane do nauczycieli i doradców zawodowych. Przedstawiciele Krajowego Centrum Europass omówią zasady funkcjonowania dokumentów wchodzących w skład Europass, korzyści wynikające z ich posiadania, a także rolę dokumentów Europass w zwiększaniu przejrzystości kwalifikacji oraz promowaniu mobilności edukacyjnej i zawodowej. Zostanie także pokazany i omówiony sposób wypełniania poszczególnych dokumentów.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!