Spotkanie informacyjne programu “Uczenie się przez całe życie”, GorzOw Wielkopolski, 11 marca 2010

Spotkanie informacyjne programu “Uczenie się przez całe życie”, GorzOw Wielkopolski, 11 marca 2010

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Uczenie się przez całe życie”. Spotkanie odbędzie się 11 marca 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego, sala 100, I piętro. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane następujące programy sektorowe: Leonardo da Vinci, Comenius, Wizyty Studyjne oraz dokumenty Europass. Spotkanie adresowane jest do osób chcących zaangażować się w projekty europejskie i uczestniczyć w mobilności kadry edukacyjnej.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu dyrektorów i wicedyrektor szkół i przedszkoli, pracowników administracji odpowiedzialnych za edukację, pracowników kuratoriów, doradców zawodowych i metodycznych, konsultantów, wizytatorów, przedstawicieli ośrodków szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz wszystkie osoby zainteresowane Programem „Uczenie się przez całe życie” z województwa lubuskiego.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!