Seminarium na temat jakości mobilności kadry Akcja 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe już za nami

Seminarium na temat jakości mobilności kadry Akcja 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe już za nami

W jaki sposób zaplanować szkolenie za granicą, którego adresatem będzie kadra szkół i placówek zawodowych? Jak prawidłowo opracować dokument Europass Mobilność, który potwierdzi zdobyte podczas szkolenia umiejętności i kompetencje zawodowe, językowe, społeczne i organizacyjne?

Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy Seminarium na temat jakości mobilności kadry Akcja 1. zorganizowanego przez FRSE w Warszawie.

31 maja 2019 r. w siedzibie FRSE w Warszawie odbyło się Seminarium na temat jakości mobilności kadry Akcja 1. Mobilność edukacyjna w  sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. W spotkaniu udział wzięło 43 dyrektorów i nauczycieli związanych ze szkolnictwem zawodowym, beneficjentów sektora VET z całej Polski. Szkolenie poprowadziły Kinga Motysia i Małgorzata Turek – przedstawicielki sektora VET Akcji 1. W programie seminarium, obok podstawowych informacji dotyczących zasad realizacji projektów mobilności zaprezentowano przykłady dobrych praktyk omówione przez przedstawicieli instytucji realizujących projekty mobilnościowe posiadające Kartę jakości mobilności – p. Joannę Żebrowską – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w Tychach oraz p. Janusza Salamończyka – Dyrektora Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Po przerwie uczestnicy zaproszeni zostali do udziału w warsztatach praktycznych, których celem było zaplanowanie konkretnych form doskonalenia (job shadowing, szkolenia w przedsiębiorstwach) w ramach mobilności kadry w odniesieniu do wybranych branż zawodowych. W programie seminarium, obok wyżej wymienionych prelegentów pojawiła się również przedstawicielka Krajowego Centrum Europass – Agnieszka Dąbrowska-Cholewińska, która w trakcie 20 minutowego wystąpienia przedstawiła przykłady dobrych praktyk w opracowaniu dokumentów Europass Mobilność potwierdzających udział kadry w doskonaleniu zawodowym za granicą.

Dziękujemy za udział.

Dostęp do prezentacji multimedialnej poświęconej dokumentom Europass Mobilność znajduje się poniżej:

Europass Mobilność kadry edukacyjnej VET 31_05_2019

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!