Seminarium informacyjnego dla nauczycieli języków obcych z warszawskich szkół i placówek edukacyjnych, 15.11.2010, Warszawa

Seminarium informacyjnego dla nauczycieli języków obcych z warszawskich szkół i placówek edukacyjnych, 15.11.2010, Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy serdecznie zapraszają nauczycieli języków obcych szkół i placówek m.st. Warszawy na kolejne seminarium poświęcone edukacji językowej.
Celem seminariów zainicjowanych w maju tego roku jest promowanie współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji językowej z wykorzystaniem oferty europejskich programów edukacyjnych i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych w nauczaniu języków obcych.

Program drugiego seminarium obejmuje zapoznanie uczestników z ofertą European Language Label, Europass i Comenius – Mobilności, zaprezentowanie metod w nauczaniu języków, opracowanych przez ekspertów z narodowych instytutów kultury (British Council) oraz przedstawienie portfolio językowego przez ekspertów z Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Seminarium zaplanowane zostało dla 100 nauczycieli języków obcych uczących w szkołach m.st. Warszawy. Seminarium odbędzie się 15 listopada 2010 r. w godzinach 9.00-14.00 w Sali Kolumnowej w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Al. Ujazdowskich 28.

Zainteresowanych prosimy o wysłanie zgłoszenia drogą elektroniczną, zawierającego nazwisko, imię oraz adres szkoły kandydata do p. Małgorzaty Janaszek (e-mail: mjanaszek@frse.org.pl)

O zakwalifikowaniu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 listopada br.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z:

• p. Anną Grabowska (e-mail: agrabowska@frse.org.pl)

• p. Joanną Gospodarczyk (e-mail: jgospodarczyk@um.warszawa.pl)

Informujemy, iż uczestnikom seminarium będą wręczane świadectwa uczestnictwa.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!