Seminarium informacyjne, 20.03.2009, Katowice

Seminarium informacyjne, 20.03.2009, Katowice

Na zaproszenie Kuratorium Oświaty w Katowicach, w dniu 20 marca 2009, na spotkaniu informacyjnym dla dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych z terenu województwa śląskiego zostaną przedstawione zasady funkcjonowania dokumentów wchodzących w skład Europass, korzyści wynikające z ich posiadania, a także rola Europass w zwiększaniu przejrzystości kwalifikacji oraz promowaniu mobilności edukacyjnej i zawodowej. Na spotkaniu zostanie także omówiona akcja „Staże w przedsiębiorstwach dla wnioskodawców indywidualnych”.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!