Promocja Europass w trakcie spotkania zarządczego dla Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, Zespołu Szkół oraz Sekcji Polskich Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)

Promocja Europass w trakcie spotkania zarządczego dla Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, Zespołu Szkół oraz Sekcji Polskich Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)

Dzięki uprzejmości dyrekcji Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Zespół Krajowego Centrum Europass w dniu dzisiejszym zaprezentował dokumenty składające się na Europejski Paszport Umiejętności.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) jest instytucją organizującą szkolne punkty konsultacyjne przy placówkach dyplomatycznych RP na całym świecie oraz udostępniającą polskie podręczniki. Ośrodek umożliwia edukację w języku polskim wśród młodych Polaków przebywających na emigracji oraz wspiera rozwój zawodowy nauczycieli pracujących za granicą. Dwa razy do roku nauczyciele, dyrektorzy i przedstawiciele palcówek skupionych w Ośrodku spotykają się na spotkaniach zarządczych. Nasza prezentacja wzbogaciła program właśnie takiego, dwudniowego spotkania. Po budzącym dużo emocji wystąpieniu pani Anny Rękawek z Instytutu Talentów Flashpoint na temat atrakcyjnych metod prowadzenia zajęć głos zabrał Koordynator Krajowego Centrum Europass. Słuchacze byli żywo zainteresowani możliwościami praktycznego zastosowania prezentowanych wzorów dokumentów. Prezentacja zakończyła się duża ilością pytań. Z braku czasu cześć pytających musiała się odwołać  do rozmów kuluarowych. Udział Europass w wydarzeniu, z założenia jest pierwszym elementem długofalowej współpracy między Krajowym Centrum a Ośrodkiem.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!