Pomóż nam udoskonalić ESCO

Pomóż nam udoskonalić ESCO

W związku z trwającymi pracami nad ESCO v.1.1 – nową wersją Europejskich Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów – zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podzielenia się swoimi opiniami, uwagami i pomysłami dotyczącymi ESCO, dzięki którym nowa wersja będzie jeszcze lepiej odzwierciedlać realia rynku pracy.

Czym jest ESCO v.1.1?

28 lipca 2017 r. Komisja Europejska opublikowała pierwszą pełną wersję ESCO – Europejskich Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów. Klasyfikacja ta, dostępna na portalu ESCO, zawiera opisy 2 942 zawodów, 13 485 umiejętności oraz stale rosnącą ilość informacji na temat kwalifikacji przekazywanych przez państwa członkowskie w 27 językach.

Aby zapewnić ciągłą poprawę oraz stałą aktualizację ESCO, Komisja Europejska rozpoczęła implementację nowej, ulepszonej wersji – ESCO v.1.1 – która ma zostać oficjalnie opublikowana w 2021 r.

W celu ewaluacji treści klasyfikacji ESCO, Komisja Europejska zamierza oprzeć się na opinii ekspertów w konkretnych dziedzinach, którzy mogą zapewnić specjalistyczną ocenę dotyczącą wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych w określonych zawodach lub sektorach gospodarki. Z tego względu zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia informacji zwrotnych na temat obecnej wersji ESCO na specjalnie przeznaczonym do tego forum.

Forum Społeczności ESCO

Dla usprawnienia kontaktu z partnerami, Komisja uruchamia forum społeczności ESCO, którego celem jest ułatwienie interakcji, komunikacji i wymiany informacji pomiędzy biurem ESCO i ekspertami w dziedzinach rynku pracy, edukacji oraz szkoleń. Jest to miejsce, w którym można zamieszczać uwagi i informacje zwrotne dotyczące ESCO, wymieniać się najlepszymi praktykami i doświadczeniami związanymi z korzystaniem z klasyfikacji oraz proponować nowe pomysły na jej dalszą poprawę. Umożliwia ono również zaangażowanie się w dyskusje na temat umiejętności i kompetencji potrzebnych w danym zawodzie lub w różnych sektorach, sygnalizowanie wszelkich zmian dotyczących zawodów i związanych z nimi umiejętnościami oraz proponowanie nowych zawodów, umiejętności i kompetencji, które nie są częścią klasyfikacji ESCO.

Biuro ESCO zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w forum społeczności ESCO dla ekspertów w konkretnych dziedzinach. Każdy członek forum powinien posiadać specjalistyczną wiedzę w zakresie terminologii i struktury zawodów, umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji w konkretnym sektorze. Udział w forum jest dobrowolny, a od ekspertów wymaga się utworzenia konta w systemie EU Login.

Serdecznie zachęcamy do zarejestrowania się na forum i przekazania informacji zwrotnych na temat ESCO.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!