Podsumowanie projektu “Papiery do kariery” i kontynuacja w bieżącym roku.

Podsumowanie projektu “Papiery do kariery” i kontynuacja w bieżącym roku.

660 lekcji o Europass dla ponad 12 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w niemal całym kraju, od Szczecina po Rzeszów, Białystok, Zieloną Górę czy Kraków. Na zajęciach prowadzonych przez konsultantów sieci Eurodesk Polska młodzież dowiedziała się także jak skutecznie przedstawić i ocenić swoje umiejętności. Tak wygląda podsumowanie 2 lat trwania projektu, który będzie kontynuowany od marca do października także w bieżącym roku.

Co więcej z odpowiedzi udzielonych przez uczniów w ankietach ewaluacyjnych wynika, że ponad 90 % z nich było zadowolonych lub bardzo zadowolonych z przebiegu zajęć.  Lekcje prowadzone są w oparciu o specjalnie przygotowane i aktualizowane scenariusze. Zagadnienia poruszane na lekcjach związane są z rynkiem pracy, wykształceniem, samooceną, prezentacją swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Więcej informacji o projekcie, kontakty do prowądzących lekcje oraz scenariusze zajęć, które w tym roku udostępniamy dla zainteresowanych aby dotrzeć do jeszcze większego grona osób, można znaleźć na stronie: https://europass.org.pl/papiery-do-kariery/

Projekt „Papiery do kariery” realizowany pilotażowo w 2016 r. okazał się sukcesem, nie tylko z uwagi na większą niż początkowo zakładaną skalę dotarcia do odbiorców i jeszcze większe niż było to możliwe do zrealizowania zainteresowanie ze strony szkół, ale również z uwagi na bardzo pozytywny odbiór lekcji ze strony nauczycieli i uczniów. Tylko w ubiegłym roku udało się zrealizować ponad 400 lekcji dla ponad 7000 uczniów. Poniżej ilustracja obrazująca kilka statystyk z 2 lat realizacji projektu:

W tym roku projekt rozpocznie się już 1 marca i potrwa do 31 października. Projekt powstał w ramach współpracy dwóch programów Komisji Europejskiej, które w Polsce funkcjonują w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Krajowego Centrum Europass i Krajowego Biura Eurodesk Polska.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!