„Papiery do kariery” w 2017 roku oraz podsumowanie zeszłorocznej edycji.

„Papiery do kariery” w 2017 roku oraz podsumowanie zeszłorocznej edycji.

253 lekcje o Europass dla ponad 4500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w niemal całym kraju, od Szczecina po Bielsko-Białą, Warszawę, Zieloną Górę czy Olsztyn. Na zajęciach prowadzonych przez specjalnie przeszkolonych edukatorów młodzież dowiedziała się także jak skutecznie przedstawić i ocenić swoje umiejętności. Projekt będzie kontynuowany na szerszą skalę w 2017 roku i startuje już w lutym.

W tegorocznej odsłonie każdy  z 19 przeszkolonych edukatorów przeprowadzi co najmniej 15 zajęć w wariancie lekcyjnym (45 minut) lub warsztatowym (90minut). Lekcje prowadzone będą w oparciu o zaktualizowane po poprzedniej edycji scenariusze. Na szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć wymieniliśmy się doświadczeniami, tak żeby zapewnić najwyższą możliwą jakość lekcji prowadzonych w tym roku. Zagadnienia poruszane na lekcjach związane są z rynkiem pracy, wykształceniem, samooceną, prezentacją swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Więcej informacji o projekcie oraz dane kontaktowe do osób prowadzących lekcje można znaleźć na stronie: https://europass.org.pl/papiery-do-kariery/

Początek kolejnej edycji projektu to również doskonały czas na podsumowanie zeszłorocznych osiągnięć. Prowadzącym zajęcia udało się zebrać ponad 3500 ankiet ewaluacyjnych, co stanowi 76% liczby uczestników lekcji. Z ankiet wypełnianych po lekcjach przez uczniów wiemy, że blisko 91% z nich było zadowolonych lub bardzo zadowolonych z przebiegu zajęć. Zdecydowana większość pozytywnie oceniała prowadzących oraz swoje zaangażowanie w lekcje. Na 253 lekcje złożyło się 149 lekcji 45-minutowych oraz 104 lekcje 90-minutowe. Najwięcej lekcji przeprowadzili edukatorzy z Gdańska. Szczegółowe dane przedstawiają wykresy poniżej.

Projekt „Papiery do kariery” realizowany pilotażowo od marca do października 2016 r. okazał się sukcesem, nie tylko z uwagi na większą niż początkowo zakładaną skalę dotarcia do odbiorców i jeszcze większe niż było to możliwe do zrealizowania zainteresowanie ze strony szkół, ale również z uwagi na bardzo pozytywny odbiór lekcji ze strony nauczycieli i uczniów.

Projekt powstał w ramach współpracy dwóch programów Komisji Europejskiej, które w Polsce funkcjonują w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Krajowego Centrum Europass i Krajowego Biura Eurodesk Polska.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o projekcie „Papiery do kariery”:

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!