W projekcie “Papiery do kariery” specjalnie przeszkoleni konsultanci sieci Eurodesk Polska prowadzą lekcje o dokumentach Europass. Lekcje uczą, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, pomagają poznać swoje słabe i mocne strony, pokazują, w jaki sposób skutecznie zaprezentować swoje kwalifikacje.

Projekt realizowany jest przez Krajowe Centrum Europass, we współpracy z Krajowym Biurem Eurodesk Polska, także działającym w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Celem projektu jest dotarcie z bezpośrednią informacją o dokumentach Europass do jak największej liczby młodych ludzi ze szkół średnich w całym kraju. Lekcje mają za zadanie w ciekawy, interaktywny sposób umożliwić młodzieży nie tylko zapoznanie się z ideą Europass czy znaczeniem przejrzystości dokumentów aplikacyjnych, ale również uświadomić, jak ważna jest umiejętność oceny własnych kompetencji i ich prezentacji przed potencjalnym pracodawcą.

Scenariusz zajęć, opracowane przez trenerkę z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla młodzieży, został pozytywnie zaopiniowany przez doradcę metodycznego w zakresie doradztwa zawodowego z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Zadania i treści ujęte w scenariuszach lekcji są atrakcyjne, a osiągnięcie założonych celów jest możliwe dzięki zastosowaniu aktywizujących, interaktywnych metod pracy: dyskusja, burza mózgów, praca z Internetem oraz ciekawych pomocy dydaktycznych. Metody te integrują uczestników zajęć i rozwijają aktywne myślenie. Pod względem merytorycznym i edukacyjnym scenariusze w pełni realizują zalecane treści programowe zawarte w obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV poziomu edukacyjnego (3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum) – przedmiot podstawy przedsiębiorczości oraz obecnie nowej podstawy programowej dla Szkoły Branżowej I stopnia – przedmiot podstawy przedsiębiorczości. Zajęcia mają dwie wersje: lekcyjną – 45-min., i warsztatową – 90-min.

Lekcje prowadzą przeszkoleni konsultanci sieci Eurodesk Polska – mający doświadczenie w realizowaniu podobnych projektów z młodzieżą. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, w szkołach średnich każdego typu. Placówki zainteresowane poprowadzeniem lekcji lub warsztatu powinny skontaktować się z najbliższym konsultantem uczestniczącym w projekcie. Projekt realizowany jest cyklicznie, od marca do października. Lista prowadzących zajęcia w 2018 roku znajduje się poniżej.

 

Lista prowadzących zajęcia wraz z kontaktami e-mail:

Białystok, Karolina Frąckiewicz, e-mail: frackiewicz.karolina@gmail.com

Katowice, Monika Zając-Kopeć, e-mail: kqik@op.pl

Kielce, Karol Kaleta, e-mail: karol.kaleta@epi.org.pl

Kielce, Maciej Ziernik, e-mail: maciej.ziernik@gmail.com

Kraków, Piotr Krzystek, e-mail: p.krzystek@europe4youth.eu

Kraków, Mariusz Grzyb, e-mail: mariusz.grzyb@gmail.com

Kraków, Grażyna Morbitzer, e-mail: grazyna.morbitzer@gmail.com

Leszno, Adam Kunikowski, e-mail: adamkunikowski@gmail.com

Lublin, Monika Mieleszko, e-mail: monika.mieleszko@sempre.org.pl

Michałowo, Wojcieh Pappai, e-mail: w.pappai@gmail.com

Mińsk Mazowiecki, Eliza Bujalska, e-mail: eliza.bujalska@ebu.org.pl

Rzeszów, Ewa Nowak-Koprowicz, e-mail: enowak@wsiz.rzeszow.pl

Rzeszów, Sylwia Mazur, e-mail: smazur@wsiz.rzeszow.pl

Szczecin, Kamila Bieniecka, e-mail: kbieniecka@wzp.pl

Szczecin, Magdalena Samul-Szerwińska, e-mail: msamul@wzp.pl

Warszawa: Waldemar Banaszek, e-mail: Wbanaszek@um.warszawa.pl

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu o projekcie „Papiery do kariery”:

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz