Otwarte spotkanie na temat Europass w Punkcie Informacyjnym UE we Wrocławiu.

Otwarte spotkanie na temat Europass w Punkcie Informacyjnym UE we Wrocławiu.

Czym jest Europass i dlaczego warto z niego korzystać można było dowiedzieć się podczas kolejnego z cyklu otwartych spotkań informacyjnych poświęconych programowi. W piątek 29 maja w Domu Europy we Wrocławiu odbyło się otwarte spotkanie informacyjno-promocyjne pt. „Europass narzędziem międzynarodowej mobilności edukacyjnej i zawodowej”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez: Punkt Informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu wraz z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej i Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego oraz Krajowe Centrum Europass. Celem funkcjonowania Punktu oraz Przedstawicielstwa i Biura jest przekazywanie i upowszechnianie rzetelnych i aktualnych informacji o działalności UE, a także poszerzanie wiedzy obywateli na temat szeroko rozumianych spraw europejskich. Europass jako program wspierający Erasmus+ jest inicjatywą Komisji Europejskiej i ważnym instrumentem polityki unijnej umożliwiającym lepszą prezentację kwalifikacji i kompetencji, co w naturalny sposób wpisuje się w tematykę debat organizowanych przez Punkt Informacyjny UE.

Spotkanie przybliżyło obecnym cele programu oraz rolę Krajowego Centrum Europass. Uczestnicy poznali dokumenty składowe portfolio czyli CV, Paszport Językowy, Suplementy do dyplomu dla absolwentów szkół wyższych, Suplementy dla absolwentów kształcenia zawodowego oraz Europass – Mobilność. Wskazano możliwości pozyskania poszczególnych dokumentów i przykłady ich wykorzystania. Omówiony został również Europejski Paszport Umiejętności. Ważną częścią spotkania była dyskusja, podczas której wszyscy zainteresowani uzyskali odpowiedzi na zadawane pytania. Spotkanie odbyło się dzięki współpracy z Regionalnym Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!