Bezpłatny kurs online “Podstawy polityki młodzieżowej”.

Bezpłatny kurs online “Podstawy polityki młodzieżowej”.

Partnerstwo Unii Europejskiej i Rady Europy organizuje kurs pn. “Podstawy polityki młodzieżowej”. Jest to bezpłatny kurs online w języku angielskim, który potrwa od 8 października do 18 listopada 2018 r. (4 godziny tygodniowo)

Kurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, ale w szczególności skierowany jest do twórców polityk młodzieżowych na różnych szczeblach, pracowników i liderów młodzieżowych, młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz naukowców zajmujących się młodzieżą.

Uczestnicy kursu poznają podstawowe elementy polityki młodzieżowej (opracowanie, wdrożenie, ewaluacja) i jej wpływ na życie młodych ludzi. Odpowiedzą na pytania: w jaki sposób polityka umożliwia młodym ludziom bycie aktywnymi obywatelami? w jaki sposób mogą wspierać młodych ludzi
w społeczeństwie i realizować ich potencjał i aspiracje? Kurs będzie także okazją dla osób zaangażowanych w politykę młodzieżową do zapoznania się z koncepcjami polityki młodzieżowej promowanej przez Radę Europy i Unię Europejską.

Aby zapisać się na kurs lub uzyskać o nim więcej informacji należy wejść na następującą stronę: link.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!