O programie Europass

Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie. Europass ustanowiony został decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 grudnia 2004.

Europass to zestaw dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze prezentowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji na obszarze całej Europy. Europass funkcjonuje również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w krajach kandydujących do UE.

Image

Europass może być wykorzystany:

  • do przygotowania kompletnego portfolio dokumentów związanych z karierą zawodową,
  • w celu udokumentowania kwalifikacji zdobytych w różnej formie (kształcenie formalne, szkolenia, staże i praktyki zagraniczne),
  • do samooceny i prezentacji kompetencji językowych,
  • przy poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą,
  • przy wyjeździe na staż lub praktykę,
  • w przypadku kontynuacji nauki za granicą,
  • przy przekwalifikowaniu się.