“Nowy” egzamin zawodowy

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej (policealna)asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej Assistant to movie/television production manager (Post secondary school)assistant to movie/television production manager
Asystent osoby niepełnosprawnej (policealna)asystent osoby niepełnosprawnej Assistant to a disabled person (Post secondary school)assistant to a disabled person
Asystentka stomatologiczna (policealna)asystentka stomatologiczna Assistant, dental (Post secondary school)assistant, dentist
Betoniarz-zbrojarz (zasadnicza)betoniarz-zbrojarz Concrete placer-steel fixer (Basic vocational school)concrete placer-steel fixer
Blacharz (zasadnicza)blacharz Tinsmith (Basic vocational school)tinsmith
Blacharz izolacji przemysłowych (zasadnicza)blacharz izolacji przemysłowych Tinsmith of industrial isolations (Basic vocational school)tinsmith of industrial isolations
Blacharz samochodowy (zasadnicza)blacharz samochodowy Car-body tinsmith (Basic vocational school)car-body tinsmith
Cieśla (zasadnicza)cieśla Carpenter (Basic vocational school)carpenter
Cukiernik (zasadnicza)cukiernik Confectioner (Basic vocational school)confectioner
Dekarz (zasadnicza)dekarz Roofer (Basic vocational school)roofer
Dietetyk (policealna)dietetyk Dietician (Post secondary school)dietician
Drukarz (zasadnicza)drukarz Printer/pressman (Basic vocational school)printer/pressman
Elektromechanik (zasadnicza)elektromechanik Electrical mechanic (Basic vocational school)electrical mechanic
Elektromechanik pojazdów samochodowych (zasadnicza)elektromechanik pojazdów samochodowych Electrical car mechanic (Basic vocational school)electrical car mechanic
Elektryk (zasadnicza)elektromechanik, elektryk Electrician (Basic vocational school)electrical mechanic, electrician
Florysta (policealna)florysta Florist (Post secondary school)florist
Fotograf (zasadnicza)fotograf Photographer (Basic vocational school)photographer
Fototechnik (technikum)fotograf, fototechnik Photo technician (Upper secondary technical school)photographer, photo technician
Fryzjer (zasadnicza)fryzjer Hairdresser/barber (Basic vocational school)hairdresser/barber
Garbarz skór (zasadnicza)garbarz skór Hide tanner (Basic vocational school)hide tanner
Górnik eksploatacji otworowej (zasadnicza)górnik eksploatacji otworowej Bore-hole miner (Basic vocational school)bore-hole miner
Górnik eksploatacji podziemnej (zasadnicza)górnik eksploatacji podziemnej Underground miner (Basic vocational school)underground miner
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż (zasadnicza)górnik odkrywkowej eksploatacji złóż Open pit miner (Basic vocational school)open pit miner
Higienistka stomatologia (policealna)higienistka stomatologia Dentistry hygienist (Post secondary school)dentistry hygienist
Introligator (zasadnicza)introligator Bookbinder (Basic vocational school)bookbinder
Kaletnik (zasadnicza)kaletnik Leather products manufacturer (Basic vocational school)leather products manufacturer
Kamieniarz (zasadnicza)kamieniarz stonemason (Basic vocational school)stonemason
kelner (technikum)kelner Waiter (Upper secondary technical school)waiter
Kominiarz (zasadnicza)kominiarz Chimney-sweep (Basic vocational school)chimney-sweep
Koszykarz-plecionkarz (zasadnicza)koszykarz-plecionkarz Basker/wattle maker (Basic vocational school)basker/wattle maker
Kowal (zasadnicza)kowal Blacksmith (Basic vocational school)blacksmith
Krawiec (zasadnicza)krawiec Tailor (Basic vocational school)tailor
Kucharz (zasadnicza)kucharz Cook (Basic vocational school)cook
Kuśnierz (zasadnicza)kuśnierz Furrier (Basic vocational school)furrier
Lakiernik (zasadnicza)lakiernik Varnisher (Basic vocational school)varnisher
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (zasadnicza)mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych Industrial automated controls and precision equipment mechanic (Basic vocational school)industrial automated controls and precision equipment mechanic
Mechanik maszyn i urządzeń drogowych (zasadnicza)mechanik maszyn i urządzeń drogowych Mechanic of road hardware and machines (Basic vocational school)mechanic of road hardware and machines
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (zasadnicza)mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Mechanic-operator of agricultural vehicles and machinery (Basic vocational school)mechanic-operator of agricultural vehicles and machinery
Mechanik pojazdów samochodowych (zasadnicza)mechanik pojazdów samochodowych Car mechanics (Basic vocational school)car mechanics
Mechanik precyzyjny (zasadnicza)mechanik precyzyjny Precision mechanic (Basic vocational school)precision mechanic
Mechanik-monter maszyn i urządzeń (zasadnicza) Mechanic-fitter of appliance and machinery (Basic vocational school)
Modelarz odlewniczy (zasadnicza)modelarz odlewniczy Casting modeller (Basic vocational school)casting modeller
Monter budownictwa wodnego (zasadnicza)monter budownictwa wodnego Water engineering fitter (Basic vocational school)water engineering fitter
Monter izolacji budowlanych (zasadnicza)monter izolacji budowlanych Fitter of building isolations (Basic vocational school)fitter of building isolations
Monter izolacji przemysłowych (zasadnicza)monter izolacji przemysłowych Fitter of industrial isolations (Basic vocational school)fitter of industrial isolations
Monter kadłubów okrętowych (zasadnicza)monter kadłubów okrętowych Ship hull fittern (Basic vocational school)ship hull fitter
Monter konstrukcji budowlanych (zasadnicza)monter konstrukcji budowlanych Construction fitter (Basic vocational school)construction fitter
Monter mechatronik (zasadnicza)monter mechatronik Fitter mechatronics (Basic vocational school)fitter mechatronics
Monter nawierzchni kolejowej (zasadnicza)monter nawierzchni kolejowej Railway track fitter (Basic vocational school)railway track fitter
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (zasadnicza)monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych Fitter of telecom equipment and networks (Basic vocational school)fitter of telecom equipment and networks
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (zasadnicza)monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Fitter of sanitary networks, installations and devices (Basic vocational school)fitter of sanitary networks, installations and devices
Monter systemów rurociągowych (zasadnicza)monter systemow rurociagowych Piping systems fitter (Basic vocational school)piping systems fitter
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (zasadnicza)monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Fitter of finishing elements and contractor for finishing works in construction industry (Basic vocational school)fitter of finishing elements and contractor for finishing works in construction industry
Monter-elektronik (zasadnicza)monter-elektronik Fitter-electronics (Basic vocational school)fitter-electronics
Murarz-tynkarz (zasadnicza)murarz-tynkarz Bricklayer-plasterer (Basic vocational school)bricklayer-plasterer
Obuwnik (zasadnicza)obuwnik Shoemaker (Basic vocational school)shoemaker
Ogrodnik (zasadnicza)ogrodnik Gardener (Basic vocational school)gardener
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej (zasadnicza)operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej Operator of plastic working machines and devices (Basic vocational school)operator of plastic working machines and devices
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (zasadnicza)operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych Operator of machinery and equipment for plastics processing (Basic vocational school)operator of machinery and equipment for plastics processing
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych (zasadnicza)operator maszyn i urządzeń metalurgicznych Operator of metallurgical hardware and machinery (Basic vocational school)operator of metallurgical hardware and machinery
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych (zasadnicza)operator maszyn i urządzeń odlewniczych Operator of founding machines and devices (Basic vocational school)operator of founding machines and devices
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (zasadnicza)operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Operator of food industry machines and equipment (Basic vocational school)operator of food industry machines and equipment
Operator maszyn leśnych (zasadnicza)operator maszyn leśnych Operator of forestry machines (Basic vocational school)operator of forestry machines
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym (zasadnicza)operator maszyn w przemyśle włókienniczym Operator of machinery used in the textile industry (Basic vocational school)operator of machinery used in the textile industry
Operator obrabiarek skrawających (zasadnicza)operator obrabiarek skrawających Machining centre operator (Basic vocational school)machining centre operator
Operator urządzeń przemysłu ceramicznego (zasadnicza)operator urządzeń przemysłu ceramicznego Operator of ceramics industry devices (Basic vocational school)operator of ceramics industry devices
Operator urządzeń przemysłu chemicznego (zasadnicza)operator urządzeń przemysłu chemicznego Chemical industry machinery operator (Basic vocational school)chemical industry machinery operator
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego (zasadnicza)operator urządzeń przemysłu szklarskiego Glass industry machinery operator (Basic vocational school)glass industry machinery operator
Opiekun medyczny (policealna)opiekun medyczny Health care worker (Post secondary school)health care worker
Opiekun osoby starszej (policealna)opiekun osoby starszej Attendant to the elderly person (Post secondary school)attendant to the elderly person
Opiekun w domu pomocy społecznej (policealna)opiekun w domu pomocy społecznej Guardian in a social aid home (Post secondary school)guardian in a social aid home
Opiekunka dziecięca (policealna)opiekunka dziecięca Child care worker (Post secondary school)child care worker
Opiekunka środowiskowa (policealna)opiekunka środowiskowa Community carer (Post secondary school)community carer
Optyk-mechanik (zasadnicza)optyk-mechanik Optician-mechanic (Basic vocational school)optician-mechanic
Ortoptystka (policealna)ortoptystka Orthoptist (Post secondary school)orthoptist
Piekarz (zasadnicza)piekarz Baker (Basic vocational school)baker
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (zasadnicza)pracownik pomocniczy obsługi hotelowej hHotel room service assistant (Basic vocational school)hotel room service assistant
Protetyk słuchu (policealna)protetyk słuchu Hearing aids orthotist (Post secondary school)hearing aids orthotist
Pszczelarz (zasadnicza)pszczelarz Beekeeper (Basic vocational school)beekeeper
Ratownik medyczny (policealna)ratownik medyczny Medical rescue worker (Post secondary school)medical rescue worker
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych (zasadnicza)rękodzielnik wyrobów włókienniczych Craftsman of textile products (Basic vocational school)craftsman of textile products
Rolnik (zasadnicza)rolnik Farmer (Basic vocational school)farmer
Rybak śródlądowy (zasadnicza)rybak śródlądowy Inland fisherman (Basic vocational school)inland fisherman
Ślusarz (zasadnicza)ślusarz Locksmith (Basic vocational school)locksmith
Sprzedawca (zasadnicza)sprzedawca Shop assistant/seller (Basic vocational school)shop assistant/seller
Stolarz (zasadnicza)stolarz Carpenter (Basic vocational school)carpenter
Stroiciel fortepianów i pianin (technikum)stroiciel fortepianów i pianin Tuner of grand pianos and pianos (Upper secondary technical school)tuner of grand pianos and pianos
Tapicer (zasadnicza)tapicer Upholsterer (Basic vocational school)upholsterer
Technik administracji (policealna)technik administracji Technician of administration (Post secondary school)technician of administration
Technik agrobiznesu (technikum)rolnik, technik agrobiznesu Agribusiness technician (Upper secondary technical school)farmer, agribusiness technician
Technik analityk (technikum)technik analityk Analyst technician (Upper secondary technical school)analyst technician
Technik architektury krajobrazu (technikum)technik architektury krajobrazu Landscape architectural technician (Upper secondary technical school)landscape architectural technician
Technik archiwista (policealna)technik archiwista Technician archivist (Post secondary school)technician archivist
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (technikum)technik automatyk sterowania ruchem kolejowym Technician of automatic railway traffic control (Upper secondary technical school)technician of automatic railway traffic control
Technik awionik (technikum)technik awionik Avionics technician (Upper secondary technical school)avionics technician
Technik awionik (policealna)technik awionik Avionics technician (Post secondary school)avionics technician
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy (policealna) Safety and hygiene at work technician (Post secondary school)
Technik budownictwa B16 (technikum)betoniarz-zbrojarz, technik budownictwa Building technician B16 (Upper secondary technical school)concrete placer-steel fixer, building technician
Technik budownictwa B18 (technikum)murarz-tynkarz, technik budownictwa Building technician B18 (Upper secondary technical school)bricklayer-plasterer, building technician
Technik budownictwa B20 (technikum)monter konstrukcji budowlanych, technik budownictwa Building technician B20 (Upper secondary technical school)fitter of building structures, building technician
Technik budownictwa okrętowego (technikum)monter kadłubów okrętowych, technik budownictwa okrętowego Shipbuilding technician (Upper secondary technical school)ship hull fitter, shipbuilding technician
Technik budownictwa wodnego (technikum)monter budownictwa wodnego, technik budownictwa wodnego Hydro-engineering technician (Upper secondary technical school)water engineering fitter, hydro-engineering technician
Technik budowy fortepianow i pianin (technikum)technik budowy fortepianow i pianin Technician in construction of grand pianos and pianos (Upper secondary technical school)technician in construction of grand pianos and pianos
Technik cyfrowych procesów graficznych (technikum)technik cyfrowych procesów graficznych Digital graphic processes technician (Upper secondary technical school)digital graphic processes technician
Technik dentystyczny (policealna)technik dentystyczny Dentistry technician (Post secondary school)dentistry technician
Technik dróg i mostów kolejowych (technikum)technik dróg i mostów kolejowych Rail roads and railway bridges construction technician (Upper secondary technical school)rail roads and railway bridges construction technician
Technik drogownictwa (technikum)technik drogownictwa Road building technician (Upper secondary technical school)road building technician
Technik drogownictwa (policealna)technik drogownictwa Road building technician (Post secondary school)road building technician
Technik ekonomista (technikum)technik ekonomista Economic technician (Upper secondary technical school)economic technician
Technik eksploatacji portów i terminali (technikum)technik eksploatacji portów i terminali Ports and terminals operation technician (Upper secondary technical school)ports and terminals operation technician
Technik eksploatacji portów i terminali (policealna)technik eksploatacji portów i terminali Ports and terminals operation technician (Post secondary school)ports and terminals operation technician
Technik elektroenergetyk transportu szynowego (technikum)technik elektroenergetyk transportu szynowego Railway power engineering technician (Upper secondary technical school)railway power engineering technician
Technik elektronik (technikum)technik elektronik Electronics technician (Upper secondary technical school)electronics technician
Technik elektroniki i informatyki medycznej (policealna)technik elektroniki i informatyki medycznej Medical electronics and IT technician (Post secondary school)medical electronics and IT technician
Technik elektroradiolog (policealna)technik elektroradiolog Electroradiology technician (Post secondary school)electroradiology technician
Technik elektryk (technikum)elektromechanik, elektryk, technik elektryk Electrician technician (Upper secondary technical school)electrical mechanic, electrician, electrician technician
Technik energetyk (technikum)technik energetyk Power engineering technician (Upper secondary technical school)power engineering technician
Technik farmaceutyczny (policealna)technik farmaceutyczny Pharmaceutical technician (Post secondary school)pharmaceutical technician
Technik garbarz (technikum)garbarz skór, technik garbarz Tanning technician (Upper secondary technical school)hide tanner, tanning technician
Technik gazownictwa (technikum)technik gazownictwa Gas industry technician (Upper secondary technical school)gas industry technician
Technik geodeta (policealna)technik geodeta Land survey technician (Post secondary school)land survey technician
Technik geodeta (technikum)technik geodeta Land survey technician (Upper secondary technical school)land survey technician
Technik geolog (policealna)technik geolog Geologist technician (Post secondary school)geologist technician
Technik geolog (technikum)technik geolog Geologist technician (Upper secondary technical school)geologist technician
Technik górnictwa odkrywkowego (technikum)górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, technik górnictwa odkrywkowego Surface mining technician (Upper secondary technical school)open pit miner, surface mining technician
Technik górnictwa otworowego (technikum)górnik eksploatacji otworowej, technik górnictwa otworowego Bore-hole mining technician (Upper secondary technical school)bore-hole miner, bore-hole mining technician
Technik górnictwa podziemnego (technikum)górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego Underground mining technician (Upper secondary technical school)underground miner, underground mining technician
Technik handlowiec (technikum)sprzedawca, technik handlowiec Commerce technician (Upper secondary technical school)shop assistant/seller, commerce technician
Technik hodowca koni (technikum)technik hodowca koni Horse breeding technician (Upper secondary technical school)horse breeding technician
Technik hotelarstwa (technikum)technik hotelarstwa Hotel industry technician (Upper secondary technical school)hotel industry technician
Technik hutnik (technikum)operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, technik hutnik Metallurgist technician (Upper secondary technical school)operator of metallurgical hardware and machinery, operator of plastic working machines and devices, metallurgist technician
Technik informatyk (technikum)technik informatyk IT technician (Upper secondary technical school)IT technician
Technik informatyk (policealna)technik informatyk IT technician (Post secondary school)IT technician
Technik inżynierii środowiska i melioracji (technikum)technik inżynierii środowiska i melioracji Technician of environmental engineering and drainage systems (Upper secondary technical school)technician of environmental engineering and drainage systems
Technik księgarstwa (technikum)sprzedawca, technik księgarstwa Bookselling technician (Upper secondary technical school)shop assistant/seller, bookselling technician
Technik leśnik (technikum)technik leśnik Forestry technician (Upper secondary technical school)forestry technician
Technik logistyk (technikum)technik logistyk Logistics technician (Upper secondary technical school)logistics technician
Technik masażysta (technikum)technik masażysta Massage therapist technician (Upper secondary technical school)massage therapist technician
Technik masażysta (policealna)technik masażysta Massage therapist technician (Post secondary school)massage therapist technician
Technik mechanik lotniczy (technikum)technik mechanik lotniczy Aviation mechanics technician (Upper secondary technical school)aviation mechanics technician
Technik mechanik lotniczy (policealna)technik mechanik lotniczy Aviation mechanics technician (Post secondary school)aviation mechanics technician
Technik mechanik okrętowy (technikum)technik mechanik okrętowy Ship mechanic technician (Upper secondary technical school)ship mechanic technician
Technik mechanik okrętowy (policealna)technik mechanik okrętowy Ship mechanic technician (Post secondary school)ship mechanic technician
Technik mechanik podbudowa mechanik-monter maszyn i urządzeń M17 (technikum)mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechanik Mechanic technician M17 (Upper secondary technical school)mechanic-fitter of appliance and machinery, mechanic technician
Technik mechanik podbudowa operator obrabiarek skrawających M19 (technikum)operator obrabiarek skrawających, technik mechanik Mechanic technician M19 (Upper secondary technical school)machining centre operator, mechanic technician
Technik mechanik podbudowa ślusarz M20 (technikum)ślusarz, technik mechanik Mechanic technician M20 (Upper secondary technical school)locksmith, mechanic technician
Technik mechanizacji rolnictwa (technikum)mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa Agricultural mechanization technician (Upper secondary technical school)mechanic-operator of agricultural vehicles and machinery, agricultural mechanization technician
Technik mechatronik (technikum)technik mechatronik Mechatronics technician (Upper secondary technical school)mechatronics technician
Technik nawigator morski (technikum)technik nawigator morski Maritime navigation technician (Upper secondary technical school)maritime navigation technician
Technik nawigator morski (policealna)technik nawigator morski Maritime navigation technician (Post secondary school)maritime navigation technician
Technik obsługi turystycznej (technikum)technik obsługi turystycznej Tourist service technician (Upper secondary technical school)tourist service technician
Technik obuwnik (technikum)obuwnik, technik obuwnik Shoemaking technician (Upper secondary technical school)shoemaker, shoemaking technician
Technik ochrony fizycznej osób i mienia (policealna)technik ochrony fizycznej osób i mienia Technician of physical protection of individuals and property (Post secondary school)technician of physical protection of individuals and property
Technik ochrony środowiska (technikum)technik ochrony środowiska Environmental protection technician (Upper secondary technical school)environmental protection technician
Technik odlewnik (technikum)operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik odlewnik Foundryman technician (Upper secondary technical school)operator of founding machines and devices, foundryman technician
Technik ogrodnik (technikum)ogrodnik, technik ogrodnik Gardening technician (Upper secondary technical school)gardener, gardening technician
Technik optyk (technikum)optyk mechanik, technik optyk Optician technician (Upper secondary technical school)optician-mechanic, optician technician
Technik organizacji reklamy (technikum)technik organizacji reklamy Advertising methods and organisation technician (Upper secondary technical school)advertising methods and organisation technician
Technik ortopeda (technikum)technik ortopeda Orthopaedic technician (Upper secondary technical school)orthopaedic technician
Technik ortopeda (policealna)technik ortopeda Orthopaedic technician (Post secondary school)orthopaedic technician
Technik papiernictwa (technikum)technik papiernictwa Papermaking technician (Upper secondary technical school)papermaking technician
Technik pojazdów samochodowych (technikum)mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych Automotive vehicles technician (Upper secondary technical school)car mechanic, electrical car mechanic, automotive vehicles technician
Technik pojazdów samochodowych (policealna)mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych Automotive vehicles technician (Post secondary school)car mechanic, electrical car mechanic, automotive vehicles technician
Technik pożarnictwa (policealna)technik pożarnictwa Fire protection technician (Post secondary school)fire protection technician
Technik prac biurowych (technikum)technik prac biurowych Office work technician (Upper secondary technical school)office work technician
Technik procesów drukowania (technikum)drukarz, technik procesów drukowania Printing process technician (Upper secondary technical school)printer/pressman, printing process technician
Technik procesów introligatorskich (technikum)introligator, technik procesów introligatorskich Technician in binding processes (Upper secondary technical school)bookbinder, technician in binding processes
Technik przeróbki kopalin stałych (technikum)technik przeróbki kopalin stałych Solid mineral processing technician (Upper secondary technical school)solid mineral processing technician
Technik przetwórstwa mleczarskiego (technikum)operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technik przetwórstwa mleczarskiego Dairy processing technician (Upper secondary technical school)operator of food industry machines and equipment, dairy processing technician
Technik pszczelarz (technikum)pszczelarz, technik pszczelarz Beekeeping technician (Upper secondary technical school)beekeeper, beekeeping technician
Technik rachunkowości (technikum)technik rachunkowości Technician of accounting (Upper secondary technical school)technician of accounting
Technik realizacji dźwięku (technikum)technik realizacji dźwięku Sound engineering technician (Upper secondary technical school)sound engineering technician
Technik realizacji dźwięku (policealna)technik realizacji dźwięku Sound engineering technician (Post secondary school)sound engineering technician
Technik realizacji nagrań i nagłośnień (technikum)technik realizacji nagrań i nagłośnień Sound recording and audio system technician (Upper secondary technical school)sound recording and audio system technician
Technik renowacji elementów architektury (technikum)technik renowacji elementów architektury Restoration technician of architectural elements (Upper secondary technical school)restoration technician of architectural elements
Technik rolnik (technikum)rolnik, technik rolnik Agricultural technician (Upper secondary technical school)farmer, agricultural technician
Technik rybactwa śródlądowego (technikum)rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego Inland fishery technician (Upper secondary technical school)inland fisherman, inland fishery technician
Technik rybołówstwa morskiego (technikum)technik rybołówstwa morskiego Marine fishery technician (Upper secondary technical school)marine fishery technician
Technik rybołówstwa morskiego (policealna)technik rybołówstwa morskiego Marine fishery technician (Post secondary school)marine fishery technician
Technik spedytor (technikum)technik spedytor Freight forwarding technician (Upper secondary technical school)freight forwarding technician
Technik sterylizacji medycznej (policealna)technik sterylizacji medycznej Technician in medical sterilisation (Post secondary school)technician in medical sterilisation
Technik technologii ceramicznej (technikum)operator urządzeń przemysłu ceramicznego, technik technologii ceramicznej Ceramic technology technician (Upper secondary technical school)operator of ceramics industry devices, ceramic technology technician
Technik technologii chemicznej (technikum)operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik technologii chemicznej Chemical technology technician (Upper secondary technical school)chemical industry machinery operator, chemical technology technician
Technik technologii drewna (technikum)stolarz, technik technologii drewna Timber industry technician (Upper secondary technical school)carpenter, timber industry technician
Technik technologii odzieży (technikum)krawiec, technik technologii odzieży Clothing technology technician (Upper secondary technical school)clothing technology technician
Technik technologii szkła (technikum)operator urządzeń przemysłu szklarskiego, technik technologii szkła Glass industry technician (Upper secondary technical school)glass industry machinery operator, glass industry technician
Technik technologii wyrobów skórzanych A11 (technikum)kuśnierz, technik technologii wyrobów skórzanych Leather industry technician A11 (Upper secondary technical school)furrier, leather industry technician
Technik technologii wyrobów skórzanych A7 (technikum )kaletnik, technik technologii wyrobów skórzanych Leather industry technician A7 (Upper secondary technical school)leather products manufacturer, leather industry technician
Technik technologii żywności T2 (technikum)operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technik technologii żywności Food technology technician T2 (Upper secondary technical school)operator of food industry machines and equipment, food technology technician
Technik technologii żywności T3 (technikum)piekarz, technik technologii żywności Food technology technician T3 (Upper secondary technical school)baker, food technology technician
Technik technologii żywności T4 (technikum)cukiernik, technik technologii żywności Food technology technician T4 (Upper secondary technical school)confectioner, food technology technician
Technik technologii żywności T5 (technikum)wędliniarz, technik technologii żywności Food technology technician T5 (Upper secondary technical school)charcutier, food technology technician
Technik teleinformatyk (technikum)technik teleinformatyk ICT technician (Upper secondary technical school)ICT technician
Technik teleinformatyk (policealna)technik teleinformatyk ICT technician (Post secondary school)ICT technician
Technik telekomunikacji (technikum)technik telekomunikacji Telecommunications technician (Upper secondary technical school)telecommunications technician
Technik telekomunikacji (policealna)technik telekomunikacji Telecommunications technician (Post secondary school)telecommunications technician
Technik transportu drogowego (technikum)technik transportu drogowego Road transport technician (Upper secondary technical school)road transport technician
Technik transportu drogowego (policealna)technik transportu drogowego Road transport technician (Post secondary school)road transport technician
Technik transportu kolejowego (technikum)technik transportu kolejowego Railway transport technician (Upper secondary technical school)railway transport technician
Technik turystyki wiejskiej (technikum)technik turystyki wiejskiej Rural tourism technician (Upper secondary technical school)rural tourism technician
Technik turystyki wiejskiej (policealna)technik turystyki wiejskiej Rural tourism technician (Post secondary school)rural tourism technician
Technik tyfloinformatyk (technikum)technik tyfloinformatyk Technician in typhlo-informatics (Upper secondary technical school)technician in typhlo-informatics
Technik tyfloinformatyk (policealna)technik tyfloinformatyk Technician in typhlo-informatics (Post secondary school)technician in typhlo-informatics
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (technikum)technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technician of renewable energy equipment and systems (Upper secondary technical school)technician of renewable energy equipment and systems
Technik urządzeń sanitarnych (technikum)monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych Technician of sanitary devices (Upper secondary technical school)fitter of sanitary networks, installations and devices, technician of sanitary devices
Technik usług fryzjerskich (technikum)fryzjer, technik usług fryzjerskich Hairdresser/barber services (Upper secondary technical school)hairdresser/barber, technician in hairdresser/barber services
Technik usług kosmetycznych (policealna)technik usług kosmetycznych Technician of cosmetician services (Post secondary school)technician of cosmetician services
Technik usług pocztowych i finansowych (policealna)technik usług pocztowych i finansowych Postal and financial services technician (Post secondary school)postal and financial services technician
Technik weterynarii (technikum)technik weterynarii Veterinary technician (Upper secondary technical school)veterinary technician
Technik weterynarii (policealna)technik weterynarii Veterinary technician (Post secondary school)veterinary technician
Technik wiertnik (policealna)wiertacz, technik wiertnik Drilling technician (Post secondary school)driller, drilling technician
Technik wietrnik (technikum)wiertacz, technik wietrnik Drilling technician (Upper secondary technical school)driller, drilling technician
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (technikum)rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych Textile decorative products technician (Upper secondary technical school)craftsman of textile products, textile decorative products technician
Technik włókiennik (technikum)operator maszyn w przemyśle włókienniczym, technik włókiennik Textile industry technician (Upper secondary technical school)textile industry machinery operator, textile industry technician
Technik żeglugi śródlądowej (technikum)technik żeglugi śródlądowej Inland navigation technician (Upper secondary technical school)inland navigation technician
Technik żeglugi śródlądowej (policealna)technik żeglugi śródlądowej Inland navigation technician (Post secondary school)inland navigation technician
Technik żywienia i usług gastronomicznych (technikum)kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych Food and catering technician (Upper secondary technical school)cook, food and catering technician
Terapeuta zajęciowy (policealna)terapeuta zajęciowy Occupational therapy technician (Post secondary school)occupational therapy technician
Wędliniarz (zasadnicza)wędliniarz Charcutier (Basic vocational school)charcutier
Wiertacz (zasadnicza)wiertacz Driller (Basic vocational school)driller
Zdun (zasadnicza)zdun Stove fitter (Basic vocational school)stove fitter
Zegarmistrz (zasadnicza)zegarmistrz Watchmaker (Basic vocational school)watchmaker
Złotnik-jubiler (zasadnicza)złotnik-jubiler Goldsmith-jeweller (Basic vocational school)goldsmith-jeweller

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!