Konsultacje społeczne – EURES

Konsultacje społeczne – EURES

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne w sprawie programu Twoja praca z EURES, który wspiera mobilność zawodową ludzi młodych. Konsultacje dotyczą kształtu przyszłych działań Komisji Europejskiej w zakresie wspierania mobilności młodych pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) czyli 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, islandii Liechtensteinu.

Konsultacje odbywają się w terminie od 22 stycznia 2016 r do 22 kwietnia 2016 r. Do udziału w konsultacjach zapraszamy obywateli EOG zwłaszcza osoby młode, organizacje pracodawców i organizacje wspierające młodzież na rynku pracy.

Celem konsultacji jest poznanie opinii obywateli krajów EOG, zainteresowanych podmiotów/organizacji ekspertów na temat wewnątrzunijnej mobilności zawodowej.

Konsultacje umożliwią zgromadzenie informacjii, dotyczących oceny programu Twoja pierwsza praca z EURES po zakończeniu jego edycji pod kątem jego przydatności, skuteczności, wydajności, spójności, komplementarności oraz oceny jego wartości dodanej w Unii Europejskiej. Będą one również stanowić bazę do przygotowania zmian w przyszłych edycjach programu Twoja pierwsza praca z EURES.

Opinie powinny być składane z wykorzystaniem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie internetowej w językach urzędowych krajów EOG.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji społecznych oraz formularz online dostępne są TUTAJ.

Informacje na temat programu Twoja pierwsza praca z EURES znajdziesz TUTAJ.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!