Konsultacje KE w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, kwalifikacji i okresów nauki za granicą

Konsultacje KE w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, kwalifikacji i okresów nauki za granicą

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Krajowe Centrum Europass serdecznie zapraszają Państwa do udziału w konsultacjach publicznych Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej na temat Zalecenia Rady w sprawie promowania wzajemnego uznawania dyplomów, kwalifikacji i okresów nauki za granicą. Zalecenie jest elementem prac nad utworzeniem Europejskiego Obszaru Edukacyjnego, którego celem jest wzmacnianie tożsamości europejskiej przez edukację i kulturę, poprawa indywidulanych szans obywateli UE na zatrudnienie, a także zwiększanie dopasowania kompetencji do potrzeb gospodarki. Zalecenie Rady dotyczy wzajemnego uznawania dyplomów ukończenia szkoły wyższej,  kwalifikacji i dyplomów zdobytych w toku edukacji ponadpodstawowej, a także okresów nauki za granicą.

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem ankiety w języku angielskim, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RecognitionOfDiplomas2018

Ankieta będzie dostępna do 19 lutego. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie zajmuje wiele czasu

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!