Zapraszamy do udziału w Konsultacjach KE

Zapraszamy do udziału w Konsultacjach KE

Opracowując strategie polityczne i przepisy prawne, Komisja Europejska stara się poznać zdanie obywateli i zainteresowanych stron. Za niespełna 5 miesięcy KE przedłoży propozycje w zakresie długoterminowego budżetu na okres po 2020 r. Propozycje Komisji zostaną opracowane tak, by umożliwić UE realizację celów w sprawach, które mają największe znaczenie. Konsultacje stanowią integralną część tego procesu, a jego celem jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane.

Obywatele Europy mają czas do 8 marca aby wypowiedzieć się m. in. w następujących kwestiach:

1. Konsultacje na temat priorytetów, które powinny znaleźć się w kolejnym wieloletnim planie finansowym programu Erasmus+ po 2020 roku.
Link: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_pl

2. Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności.
Link: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_pl

3. Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku.
Link: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_pl

4. Konsultacje nt. funduszy UE w dziedzinie migracji.
Link: https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-funds-area-migration_pl

5. Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie infrastruktury strategicznej.
Link: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-strategic-infrastructure_pl

6. Konsultacje nt. funduszy UE w dziedzinie bezpieczeństwa.
Link: https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-funds-area-security_pl

 

Ponadto do 23 lutego trwają też konsultacje publiczne z obywatelami na temat fałszywych informacji i dezinformacji w internecie.
Link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/777755cd-e10c-4aea-961e-5696f4b52853?draftid=c0d3dd38-ca01-409f-9edb-8b67357e3b1f&surveylanguage=PL

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!