Konferencja regionalna „Mobilność, partnerstwo i innowacje warunkiem rozwoju kompetencji w nowoczesnym kształceniu zawodowym” za nami

Konferencja regionalna „Mobilność, partnerstwo i innowacje warunkiem rozwoju kompetencji w nowoczesnym kształceniu zawodowym” za nami

8 listopada 2018 r. odbyła się konferencja „Mobilność, partnerstwo i innowacje warunkiem rozwoju kompetencji w nowoczesnym kształceniu zawodowym” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku. Uczestniczyło w nim ponad 100 dyrektorów i nauczycieli szkolnictwa zawodowego z regionu Podlasia. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty. Następnie omówiono problematykę kształcenia zawodowego w województwie podlaskim, a pod hasłem „Jak program Erasmus+ zmienia polskie szkoły zawodowe?” dokonano prezentacji dorobku czterech placówek edukacyjnych z obszaru szkolnictwa zawodowego, które od lat z powodzeniem realizują projekty mobilnościowe i partnerskie. Konferencję zakończył wykład eksperta ECVET Pana Bogdana Kruszakina z ORE w Warszawie prezentujący zastosowanie systemu ECVET w stażach zawodowych uczniów i nauczycieli szkół zawodowych w ramach programu Erasmus+.

W programie konferencji, obok wyżej wymienionych prelegentów pojawili się również przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Zespołu Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Krajowego Centrum Europass.
Katarzyna Tulkis-Błesnowska wraz z Iwoną Fus przedstawiły ofertę programu Erasmus+ kształcenie i szkolenia zawodowe w zakresie zagranicznych staży i partnerstw strategicznych oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie w roku 2019. Podkreślona została również rola konkursów umiejętności zawodowych w podnoszeniu rangi kształcenia zawodowego na przykładzie konkursu EuroSkills.
Agnieszka Dąbrowska-Cholewińska reprezentująca KCE zachęcała dyrektorów i nauczycieli do lektury publikacji Portfolio Europass, Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilnościowych, Projekt Papiery do Kariery oraz udzielała wskazówek w zakresie wypełniania dokumentów Europass Mobilność.

Konferencji towarzyszyły działania promocyjno-wystawiennicze szkół i instytucji związanych z kształceniem zawodowym.

Dziękujemy za udział.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!