Konferencja regionalna, 2 czerwca 2009, Białystok

Konferencja regionalna, 2 czerwca 2009, Białystok

W dniu 02/06/2009 w Białymstoku odbędzie się Konferencja zorganizowana przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Departament Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Konferencja będzie miała na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!