Konferencja “Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym”

Konferencja “Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach „Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym”, które odbędzie się 13 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Do najważniejszych tematów poruszanych podczas konferencji, będą należeć zmiany w systemie edukacji, a w szczególności zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane programy realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w 7 klasie szkoły podstawowej oraz w branżowej szkole I stopnia. Przedstawione zostaną, także przyklady dobrych praktyk i zasoby metodyczno-dydaktyczne Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia osób realizujących doradztwo zawodowe w klasie VII szkoły podstawowej, w branżowej szkole I stopnia. W miarę wolnych miejsc przyjmowane będą zgłoszenia z innych placówek i szkół.  Rejestracja na konferencję odbywa się za pomocą formularza elektronicznego: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3695.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Organizatorzy zapewniają nocleg dzień przed konferencją, bezpłatną dydaktykę i wyżywienie natomiast nie pokrywają kosztów podróży.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!