Konferencja nt. szans edukacyjnych i pracy w wybranych krajach EOG, Suwałki, 9 kwietnia 2010

Konferencja nt. szans edukacyjnych i pracy w wybranych krajach EOG, Suwałki, 9 kwietnia 2010

Europejskie Służby Zatrudnienia WUP w Białymstoku organizują w dniu 9 kwietnia 2010 r. w Suwałkach konferencję skierowaną do młodzieży, studentów i absolwentów nt. szans edukacyjnych i pracy w wybranych krajach EOG. Celem tej konferencji jest promocja mobilności wśród ludzi młodych oraz przekazanie informacji na temat możliwości pojęcia nauki i pracy za granicą.

W trakcie konferencji zostaną przedstawione korzyści wynikające z posiadania dokumentów Europass, a także ich rola w zwiększaniu przejrzystości kwalifikacji oraz promowaniu mobilności edukacyjnej i zawodowej.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!