Konferencja “Kierunki zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym”, 3 kwietnia 2009, Jarosław

Konferencja “Kierunki zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym”, 3 kwietnia 2009, Jarosław

W trakcie konferencji pt. “Kierunki zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym”, na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Toruniu, zostaną przedstawione zasady funkcjonowania dokumentów wchodzących w skład Europass, korzyści wynikające z ich posiadania, a także rola Europass w zwiększaniu przejrzystości kwalifikacji oraz promowaniu mobilności edukacyjnej i zawodowej.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!