Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie „Języki obce w sieci”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie „Języki obce w sieci”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie organizowane w ramach projektu systemowego „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych – etap II”.

Szkolenie „Języki obce w sieci”, którego pierwsza część odbędzie się 8 grudnia, ma na celu wsparcie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych w prowadzeniu sieci doskonalenia dla nauczycieli języków obcych.

Tematyka sieci, a tym samym tematyka szkolenia, obejmuje:
• metodykę nauczania języków obcych, w tym nowoczesne metody i techniki uczenia, strategie motywacyjne, ocenianie, wykorzystanie Europejskiego Portfolio Językowego,
•  budowanie środowiska wspierającego naukę języków obcych,
•  zasady organizacji i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia,
• wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania języków obcych, w tym zasobów portalu dla nauczycieli Scholaris.

Uczestnicy szkolenia otrzymają: grę dydaktyczną “Z Europkiem przez Europę” oraz Europejskie Portfolio Językowe.
Miejsce: Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Al. Ujazdowskie 28
Data szkolenia: 8 grudnia 2014 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 5 grudnia lub do wyczerpania miejsc.

 

Szczegółowy program i więcej informacji na stronie oraz pod linkiem http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/267

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!