Międzynarodowa Grupa Robocza Europass ds. Innowacyjności w Warszawie

Międzynarodowa Grupa Robocza Europass ds. Innowacyjności w Warszawie

1 i 2 października w siedzibie Fundajci Rozwoju Systemu Edukacji odbyło się spotkanie międzynarodowej Grupy Roboczej Europass ds. Innowacyjności. W spotkaniu wzięło udział 15 przedstawicieli sieci Europass z Austrii, Belgii, Bułgarii, Litwy, Luksemburga, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Węgier, Wielkiej Brytanii i  Włoch oraz przedstawiciel z europejskiej agencji Cedefop.

Celem międzynarodowej grupy roboczej jest tworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań, które mają przyczynić się do pełniejszego wypełniania misji, jaką realizuje Europass. Spotkanie otworzył dyrektor Marcin Rolnik prezentacją na temat naszej instytucji oraz jej pozycji w polskim systemie edukacji. Następnie zgromadzeni skoncentrowali się na poszczególnych punktach programu spotkania. Do najciekawszych należą: bieżąca realizacja projektu interoperability campaign czy narzędzie umożliwiające łatwe porównywanie Europass-CV. Zaprezentowano najlepsze praktyki działania w poszczególnych krajach oraz omówiono najważniejsze wyzwania na przyszłość. Nie zabrakło również czasu na część warsztatową, dyskusje, a także nieformalną część integracyjną czyli zwiedzanie miasta.

Spotkanie było kolejnym spotkaniem międzynarodowej grupy roboczej, którego gospodarzem było Krajowe Centrum Europass w Polsce. Zebraliśmy oklaski oraz wiele pozytywnych opinii o Fundacji i Krajowym Centrum, naszych działaniach, materiałach informacyjnych, logistyce i sposobie przyjęcia grupy.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!