Europass zaprasza do konsultacji publicznych nt. współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia – termin do 13 grudnia.

Europass zaprasza do konsultacji publicznych nt. współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia – termin do 13 grudnia.

Konsultacje publiczne to jedna z licznych form dialogu Unii Europejskiej z Europejczykami na temat stanowionego prawa. Tym razem, za pośrednictwem Krajowego Centrum Europass, prośba opinie wędrują do wszystkich Państwa, którym istotna jest problematyka zatrudnienia.

Internetowe konsultacje publiczne dotyczące oceny decyzji 573/2014/UE mają na celu zgromadzenie opinii na temat działań zaproponowanych w 2014 roku, kiedy powstała Europejska sieć publicznych służb zatrudnienia. Konsultacje mają również źródłem opinii oraz pomysłów na temat wdrażania tamtych działań, funkcjonujący w Europie rozwiązań i obszarów do doskonalenia współpracy między europejskimi publicznymi służbami zatrudnienia po 2020 r., czy też możliwej roli Unii Europejskiej w obszarze rynku pracy i zatrudnienia. Istotą konsultacji jest więc poddanie ocenie wspomnianej Decyzji, pod kątem jej przydatności, skuteczności, wydajności, spójności i wartości dodanej w Europie.

Opinie wyrażone w ramach tych konsultacji zostaną uwzględnione w dalszej pracy stosownych instytucji UE. Kwestionariusz w 3 językach (w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim) dostępny jest na pod adresem kliknij tutaj: formularz. Odpowiedzi prosimy przesyłać w terminie: 20 Wrzesień 2018 – 13 Grudzień 2018 jedynie za pomocą powyższego kwestionariusza.

Po zakończeniu konsultacji Komisja opublikuje otrzymane odpowiedzi i podsumuje je w dedykowanym streszczeniu.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej: kliknij tutaj.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!