Europass w Gdańsku

Europass w Gdańsku

Pracownicy Krajowego Centrum Europass mieli okazję zaprezentować główne cele programu oraz poszczególne dokumenty Europass na początku tygodnia w Gdańsku, przy okazji dwóch odrębnych wydarzeń. Po raz pierwszy 8 grudnia w trakcie warsztatów towarzyszących konferencji „Zawodowcy na start”. Następnie 9 grudnia podczas całodniowego szkolenia dla punktów Eurodesk Polska.

Konferencja „Zawodowcy na start” zorganizowały Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniła rolę partnera konferencji, w trakcie której zastanawiano się jak poprawić jakość kształcenia zawodowego w Polsce i jak zwiększyć jego popularność. W panelu dyskusyjnym Fundację Rozwoju Systemu Edukacji reprezentował dyrektor generalny Mirosław Marczewski. Ponadto w debacie uczestniczyli między innymi Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej – Tadeusz Sławecki, a także Steven Bainbridge, ekspert z Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP). Swoją prelekcję wygłosiła także Pani Jolanta Urbanik, Ekspertka ECVET i Pełnomocnik Rektora UW ds. realizacji Procesu Bolońskiego. Po lunchu odbyły się warsztaty dla uczestników konferencji przeprowadzone przez pracowników FRSE: warsztaty „Portfolio Europass” i warsztaty Erasmus+ oraz warsztaty zorganizowane przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na temat sieci EURES i pracy w UE.

Dzień później, 9 grudnia, miało miejsce szkolenie „Portfolio Europass”, które dedykowane było dla wszystkich pracowników punktów Eurodesku i pracowników organizacji goszczących punkty informacyjne Eurodesk Polska z województwa pomorskiego i okolic. Wydarzenie zainicjowane zostało przez Krajowe Centrum Europass we współpracy ze Stowarzyszeniem Morena i Krajowym Biurem Eurodesk Polska. W pierwszej, teoretycznej części omówione zostały poszczególne dokumenty Europass oraz cele projektu i jego synergia z programem Erasmus+. Podczas drugiej, warsztatowej części uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z nową wersją edytora do Europejskiego Paszportu Umiejętności oraz samodzielnie stworzyć dokumenty Europass – CV i Europass – Paszport Językowy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!