Europass Regional Cluster Meeting czyli co słychać w Europassie

Europass Regional Cluster Meeting czyli co słychać w Europassie

26 i 27 czerwca w naszej siedzibie odbyło się coroczne spotkanie tzw. clustra Krajowych Centrów Europass z Europy Środkowej i Wschodniej. Przyjechało do nas 10 przedstawicieli z : Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Holandii, Portugalii, Słowenii Włoch i Węgier.

Europass jest inicjatywą Unii Europejskiej skierowaną do mieszkańców poszczególnych krajów Europy uwzględniającą specyfikę narodowych programów i jej społeczno-ekonomiczną różnorodność. Celem tej inicjatywy jest jednak stworzenie możliwie przejrzystego portfolio dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i respektowanych na obszarze całej Europy.
Aby połączyć  interesy Komisji i poszczególnych krajów w obszarze funkcjonowania dokumentów Krajowe Centra współpracują na poziomie międzynarodowych grup roboczych. Jedno z takich spotkań odbyło się właśnie w Sali Konferencyjnej w Oficynie FRSE, w zeszły czwartek i piątek. W trakcie spotkania prezentowana była codzienna działalność oraz najlepsze praktyki działania w poszczególnych krajach. W programie spotkania odbyły się warsztaty, dyskusje, a także omówione zostały najważniejsze wyzwania na przyszłość. Nie zabrakło czasu na oprowadzenie gości po przestrzeni biurowej naszego Zespołu, przedstawienie specyfiki naszej pracy oraz nieformalną część integracyjną, czyli zwiedzanie miasta oraz wspólną kolację.

Europass Regional Cluster Meeting odbywa się raz do roku i po raz pierwszy miał miejsce w Warszawie. Nasi goście dziękowali nam równie żarliwie za gościnność i zaangażowanie organizacyjne, ale też walory merytoryczne spotkania.

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!