Europass na seminarium informacyjnym dla nauczycieli języka francuskiego, Warszawa, 10-04-2013

Europass na seminarium informacyjnym dla nauczycieli języka francuskiego, Warszawa, 10-04-2013

W ramach seminarium poświęcongo edukacji językowej, organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy zostaną zaprezentowane także dokumenty Europass.

Pełna informacja o seminarium oraz program znajdują sie na stronie http://konferencje.frse.org.pl.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!