Europass na Europejskim Dniu Języków

Europass na Europejskim Dniu Języków

Czym jest Europass? Dlaczego warto z niego korzystać? Jak wykorzystać Europass do prezentacji znajomości języków obcych? Tego wszystkiego będziecie się Państwo mogli dowiedzieć podczas konferencji organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach Europejskiego Dnia Języków. Konferencja odbędzie się pod hasłem „Języki do zadań specjalnych”.

Konferencja będzie miała miejsce w gmachu dawnej biblioteki uniwersyteckiej na kampusie centralnym Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) w dniu 20 września.

Tegorocznym tematem spotkania będzie szeroko pojęta problematyka nauczania języków obcych do celów akademickich, zawodowych oraz specjalistycznych i tych związanych z indywidualnymi potrzebami osób uczących się.

Zaprezentowane zostaną osiągnięcia i materiały wypracowane na uczelniach wyższych, w instytucjach kształcenia zawodowego, jak również w organizacjach pozarządowych zajmujących się np. kształceniem dzieci imigrantów oraz osób powracających z zagranicy.

Problematyka poruszana w czasie konferencji będzie ukazana również z perspektywy projektów programu Erasmus+. Nauczanie i uczenie się języków obcych do celów akademickich i zawodowych jest zarówno warunkiem uczestnictwa w każdej mobilności zagranicznej, ale też jej immanentnym elementem.

Wszsytkich zainteresowanych zapraszamy także na stoisko Europass, gdzie będziemy udzialać szczegółowych informacji o programie i portfolio dokumentów. Dowiecie się Państwo jak lepiej zaprezentować swoje kwalifikiacje i umiejętności na rynku pracy i edukacji.  Serdecznie zapraszamy do rejestracji na wydarzenie oraz zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji na stronie internetowej.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!