Europass jako narzędzie wspierania mobilności w kształceniu zawodowym i ustawicznym – doświadczenia i perspektywy

Europass jako narzędzie wspierania mobilności w kształceniu zawodowym i ustawicznym – doświadczenia i perspektywy

Krajowe Centrum Europass we współpracy z Departamentem Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej zorganizowało w dniach 22-23 września 2010 spotkanie nt. „Europass jako narzędzie wspierania mobilności w kształceniu zawodowym i ustawicznym – doświadczenia i perspektywy”.

Uczestnikami spotkania byli Dyrektorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, kierownicy Wydziałów Egzaminów Zawodowych OKE oraz eksperci z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego. Gościem na spotkaniu był Podsekretarz Stanu Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski.

Celem spotkania było podsumowanie pięcioletniego okresu funkcjonowania dokumentu Europass Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe oraz omówienie roli Inicjatywy Europass w założeniach modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!