„Erasmus+ mobilność, innowacje, rozwój” – konferencja w Tarnowie

„Erasmus+ mobilność, innowacje, rozwój” – konferencja w Tarnowie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na konferencję która odbędzie się 19 października 2015 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

W trakcie konferencji przedstawiona zostanie oferta programu Erasmus+ dla szkół, uczelni oraz organizacji pozarządowych. W programie przewidziano także prezentację projektów oraz warsztaty praktyczne dedykowane sektorom: edukacji szkolnej, kształcenia zawodowego i edukacji, edukacji pozaformalnej młodzieży oraz szkolnictwa wyższego.

Uczestnictwo w konferencji pozwoli w praktyce poznać możliwości, jakie polskim instytucjom i organizacjom daje unijny program edukacyjny Erasmus+, wdrażany w latach 2014-2020.

Konferencja dedykowana jest w szczególności organizacjom, szkołom i instytucjom z regionu małopolski.

Udział jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów podróży. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji na stronie: http://erasmusplus.org.pl/erasmus-mobilnosc-innowacje-rozwoj/

Kontakt

Ewelina Miłoń
tel. 22 46 31 419
upowszechnianie@frse.org.pl

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!