• Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego


Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego wystawiany jest przez izby rzemieślnicze osobie, która zdała egzamin mistrzowski i uzyskała Dyplom mistrzowski. Wydawany jest nieodpłatnie w j.polskim oraz na życzenie w j.angielskim, a jego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.


  • Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego


Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego wystawiany jest przez izby rzemieślnicze osobie, która zdała egzamin czeladniczy i uzyskała Świadectwo czeladnicze. Wydawany jest nieodpłatnie w j.polskim oraz na życzenie w j.angielskim, a jego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawa prawna funkcjonowania  dokumentów Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego i Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.


  • Poniżej znajdują się szczegółowe informacje:


 

Logo2 Finera System dok online

System dokumentów OnLine – aplikacja do wydawania suplementów – https://online.frse.org.pl/

Logo YouTube

Instalacja przeglądarki i logowanie do systemu wydawania dokumentów Europass  – Suplement do Świadectwa Czeladniczego  i Europass  – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego  – film instruktażowy na YouTube

Ikona Pdf instrukcja

Instrukcja –  instalacja przeglądarki i logowanie do systemu wydawania dokumentów Europass  – Suplement do Świadectwa Czeladniczego  i Europass  – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego – plik PDF

Ikona Pdf instrukcja

Instrukcja – wydawanie suplementów przez izby rzemieślnicze za pomocą “Systemu dokumentów onLine” – plik PDF

Po zarejestrowaniu się w systemie prosimy przesłać informację o tym fakcie, zawierającą nazwę izby rzemieślniczej i e-maila, który został użyty przy logowaniu, na adres: europass@frse.org.pl – dopiero wtedy zostanie aktywowane konto izby.