Biblioteka wzorów suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe


  TRWA AKTUALIZACJA BIBLIOTEKI WZORÓW SUPLEMENTÓW ZAWODOWYCH EUROPASS.

   

   

  Biblioteka suplementów zawiera wzory suplementów sporządzone na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie.  Wzory dokumentów określają odpowiednie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe wydawany jest bezpłatnie przez instytucje przeprowadzające egzamin i wydające dyplom, czyli Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. W przypadku wątpliwości co do zasad wydawania dokumentów prosimy o kontakt z Krajowym Centrum Europass.

  button_stary_egzamin_zawodowy

  „Stary” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę przed 1 ‎września 2012 r. i będzie przeprowadzany  do roku szkolnego 2016/2017. Po tym terminie, ‎zdający mogą przystąpić do „nowego” egzaminu zawodowego.

  button_nowy_egzamin_zawodowy

  „Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.

   

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz

  Uwaga, zmiana adresu!

  Uwaga, zmiana adresu!

  Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

  Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa

  Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

  You have Successfully Subscribed!