• Europass – Suplement dla absolwentów szkół wyższych


Dokument Europass – Suplement dla absolwentów szkół wyższych zwiększa na europejskim rynku pracy czytelność dyplomów wydawanych przez polskie uczelnie. Dostarcza pełnych informacji na temat poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów, a także szczególnych osiągnięć absolwenta oraz jego uprawnień zawodowych.

Suplement nie zastępuje oryginału dyplomu i nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez stosowne instytucje w innych krajach, ale umożliwia potencjalnemu pracodawcy porównanie kwalifikacji kandydatów pochodzących z różnych państw. Europass – Suplement dla aboslwentów szkół wyższych wydawany jest od 1 stycznia 2005 r. przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów, w ramach opłaty za dyplom (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 19 grudnia 2008 r.).

Wzór dokumentu jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (również w języku angielskim).

 

  • Przydatne linki


  • Eksperci Bolońscy – informacje dotyczące Procesu Bolońskiego i działalności Ekspertów Bolońskich w Polsce