• Co należy zrobić aby otrzymać dokument Europass – Mobilność


Logo2 Finera System dok online

Aby przygotować dokument Europass – Mobilność należy skorzystać z aplikacji OnLine.System dokumentów OnLine – aplikacja do wydawania dokumentów – https://online.frse.org.pl/ W celu skorzystania z aplikacji OnLine należy zainstalować odpowiednią wersję przeglądarki MOZZILLA FIREFOX


Logo YouTube

Instalacja przeglądarki i logowanie do systemu wydawania dokumentów Europass – Mobilność  – film instruktażowy na YouTube


Ikona Pdf instrukcja

Instrukcja –  Instalacja przeglądarki i logowanie do systemu wydawania dokumentów Europass – Mobilność- plik PDF


Ikona Pdf instrukcja

Po zalogowaniu się w systemie możemy przystąpić do wypełniania dokumentu Europass – Mobilność. Instrukcja – Wydawanie dokumentu Europass-Mobilność za pomocą “Systemu dokumentów onLine” – PDF (wersja 22-04-2014)  • Aby otrzymać potwierdzony dokument Europass – Mobilność należy:

  • Wydrukować uzupełnione dokumenty (dokument funkcjonuje w jednym oryginale). Dokument po wydruku musi być zgodny z wzorem.
  • Potwierdzić pieczęcią lub podpisem przez organizację wysyłającą we wszystkich wersjach językowych (pole nr 12 w dokumencie).
  • Potwierdzić pieczęcią lub podpisem przez organizację przyjmującą we wszystkich wersjach językowych (pole nr 18 i 37a w dokumencie).
  • Przesłać oryginały wszystkich podpisanych dokumentów Europass – Mobilność (po jednym dokumencie dla każdej osoby we wszystkich wersjach językowych) na adres Krajowego Centrum Europass w celu potwierdzenia.
  • Krajowe Centrum Europass potwierdza otrzymane oryginały prawidłowo wypełnionych dokumentów i odsyła je do polskich instytucji wysyłających.

Wszelkiej pomocy w zakresie wypełniania dokumentu Europass – Mobilność udzielają  pracownicy Krajowego Centum Europass.

 

Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz