Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń, Kraków, Nowy Sącz, 5-6 maja 2010

Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń, Kraków, Nowy Sącz, 5-6 maja 2010

Wydarzenia tego typu organizowane są w wielu miastach Europy z inicjatywy Komisji Europejskiej. Ich ideą przewodnią jest przedstawianie korzyści płynących z mobilności zawodowej i geograficznej. Na terenie Małopolski będą organizowane w roku 2010 w trzech miastach: Krakowie, Nowym Sączu oraz Tarnowie.

Celem Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń będzie udostępnienie informacji o usługach publicznych służb zatrudnienia – sieci Eures, ofert edukacyjnych oraz szkoleniowych, jak również dostęp do ofert pracy w regionie i za granicą. Przedsięwzięcie to będzie również okazją do poznania korzyści wynikających z bycia przedsiębiorcą w Europie i rozwijania kompetencji związanych z zarządzaniem własną karierą.

Adresatami wydarzenia są:

– mieszkańcy Małopolski, osoby bezrobotne, poszukujące zatrudnienia, młodzież gimnazjalna, uczniowie szkół średnich, studenci oraz absolwenci;

– osoby poszukujące informacji o: sytuacji na rynku pracy, źródłach ofert pracy, staży zawodowych, praktykach, szkoleniach, usługach wspierających w planowaniu kariery zawodowej w regionie, kraju i w pozostałych krajach UE;

– osoby zainteresowane migracją w celu podjęcia zatrudnienia, edukacji, staży zawodowych oraz osoby powracające z krajów EOG po zakończeniu zatrudnienia, staży zawodowych, nauki;

– osoby prowadzące własną działalność gospodarczą z sektora mikro i MŚP, osoby planujące założyć własną firmę;

Krajowe Centrum Europass będzie obecne

W Krakowie:

– w dniu 5 maja Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, w której strukturze działa Krajowe Centrum Europass będzie prezentowała prowadzone przez siebie programy, wspomagające edukację i mobilność.

– w dniu 6 maja w ramach seminarium “Kompetentni przez mobilność – rozwijam się przez cale życie” odbędzie się prezentacja przedstawiciela Krajowego Centrum Europass pt. “Europass – lepsze szanse na rynku pracy”

W Nowym Sączu:

– w dniu 5 maja w ramach seminarium “Twoje szanse na rynku pracy – możliwości nauki i pracy w Europie” odbędzie się prezentacja przedstawiciela Krajowego Centrum Europass pt. “Europass – lepsze szanse na rynku pracy”

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!